Delta Lloyd keert `joodse' verzekering uit; Eerder claim nog afgewezen

De verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd doet alsnog een eerder geweigerde uitbetaling op een `joodse' levensverzekering. Benjamin Samuel ontvangt 60.000 gulden voor de polis van zijn broer Mozes, die in de Tweede Wereldoorlog werd vermoord.

Dit heeft Delta Lloyd desgevraagd bevestigd. Het is de eerste uitkering op een `joodse' polis door Delta Lloyd. Vorig jaar wees Delta Lloyd de claim van de familie Samuel af, omdat niet met zekerheid kon worden vastgesteld dat de verzekering was afgesloten bij zijn rechtsvoorganger Amstleven. Nader onderzoek heeft Delta Lloyd nu echter tot de overtuiging gebracht dat de polis “zeer waarschijnlijk' wel liep bij Amstleven.

Salomon Samuel sloot voor de oorlog levensverzekeringen af voor zijn zonen Mozes, Leo en Benjamin, elk voor een bedrag van 5.000 gulden. Leo en Benjamin Samuel overleefden de oorlog maar Mozes stierf in 1942 in het concentratiekamp Mauthausen. De familie heeft in een opschrijfboekje van vader Salomon aantekeningen gevonden over de drie polissen, met de bijbehorende nummers, maar zonder de maatschappij.

Delta Lloyd vond de nummers terug in het royementsregister van Amstleven, maar wees de familie erop dat deze serienummers door meerdere verzekeringsmaatschappijen werden gebruikt. Toen de nummers bij een speurtocht bij andere maatschappijen niet werden aangetroffen, vond de familie het aanmemelijk dat de polis bij Amstleven was afgesloten. Delta Lloyd vond echter dat door de onzekerheid “een claim niet kon slagen', weigerde uitbetaling, maar beloofde verder te speuren.

Een zoektocht in verschillende archieven door het hoofd juridische expertise, P. de Vey Mestdag, leverde niets op. Totdat De Vey Mestdagh op het idee kwam onderzoek te laten doen bij de Haagse levensverzekeraar De Hoop, waar Nederlandse verzekeraars levensverzekeringen voor mensen met een ziekte herverzekeren. Alle herverzekerde contracten van Amstleven van 1938 tot en met 1942 werden opgespoord en er werd een lijst samengesteld van polisnummers die begin 1938 door 35 verzekeraars werden uitgegeven.

“Daaruit bleek dat de opgegeven polisnummers inderdaad bij meerdere maatschappijen voorkwamen, maar ook dat deze nummers het dichtst bij de nummers van Amstleven in de buurt komen. Daardoor kunnen wij nu met aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststellen dat de polis bij Amstleven is afgesloten', zegt De Vey Mestdagh.

Of er na de oorlog wel of niet een uitkering is gedaan is niet meer te achterhalen, maar Delta Lloyd wil dat verder laten rusten. Het bedrag van 60.000 gulden is het verzekerde bedrag van 5.000 gulden vermeerderd met de samengestelde rente vanaf 1942.

    • Karel Berkhout