Correcties

Golo Mann und die Deutsche Geschichte, van Jeroen Koch, besproken in de boekenbijlage van 25 september jl. kost niet f89,10 maar f103.-. De Nederlandse dissertatie, die te bestellen was bij Atalanta in Houten, is uitverkocht. De bespreking over het Jansenisme (Boeken, 23 oktober) eindigt abusievelijk met de regel `black, blanc en bleux'. Dit had moeten zijn: `black, blanc en beurre'. Beurre is een geuzentitel voor Noordafrikaanse Fransen.