Bijbelboekjes; Berichten uit de branche

Terwijl de Nederlandse kerken druk doende zijn een definitieve vervanging van de Statenbijbel te bediscussieren, komt er dit voorjaar een serie boekjes met die bijbelvertaling op de markt. Uitgeverij Atlas kocht de rechten van de zogenaamde Pound Bibles van uitgeverij Canongate, kleine boekjes met een bijbelverhaal in de klassieke King James-vertaling, ingeleid door bekende schrijvers als David Grossman, Fay Weldon en A.S. Byatt. Ook muzikant Nick Cave nam een van de inleidingen voor zijn rekening. In Engeland zijn de boekjes inmiddels een groot succes. Bono, de leadzanger van de popgroep U2 en Margaret Atwood zouden zich al hebben aangeboden om aan een volgende reeks mee te werken.

Emile Brugman van uitgeverij Atlas gaat de (vertaalde) inleidingen combineren met de Nederlandse Statenvertaling. `Die is weliswaar wat ouder dan de King James, maar hij vervult bij ons een even belangrijke culturele rol. Die vertaling heeft onze taal het meest beinvloed. Al is het alleen maar omdat zoveel domineeskinderen later schrijver zijn geworden.'

Door de inwisseling van de King James-vertaling voor de statenbijbel, treedt wel een bizar effect op. De inleidingen van de diverse auteurs sluiten nauw aan bij de tekst, er wordt flink geciteerd om aan te geven hoe mooi bepaalde passages zijn. In de vertaling halen de auteurs straks zomaar passages aan uit de Nederlandse statenvertaling, die ze waarschijnlijk nooit onder ogen hebben gehad. `Dat is waar', zegt Brugman. `Maar daar vinden we wel iets op.' Wat, dat weet hij nog niet.

De uitgever is van plan twee of drie van de inleidingen te laten schrijven door Nederlandse auteurs, vooral omdat sommige van de Engelse auteurs hier nauwelijks bekend zijn. Hij wil ook de tweede reeks Pound Bibles, die komend jaar in Engeland verschijnt, in Nederland uitgeven. De boekjes gaan ongeveer vijf gulden per stuk kosten.