Alarm Dijkstal over Duits beleid euro

De nieuwe Duitse regering-Schroder zal volgens VVD-leider Hans Dijkstal tot een prijsstijging in Nederland leiden. Hij voorziet een verzwakking van de euro en een hogere rente.

Dijkstal uit zijn bezorgheid aan de vooravond van de VVD-partijraad die morgen wordt gehouden. “Ik heb grote zorgen over het risico van financiele instabiliteit die het gevolg is van een nieuwe Duitse financiele politiek onder leiding van de SPD-ministers', aldus Dijkstal.

De VVD-leider is vooral bezorgd over de politieke opvatting van de nieuwe Duitse minister van Financien, Oscar Lafontaine. De SPD'er wil een conjunctuurbeleid voeren waarbij de overheid de uitgaven verhoogt om zo de vraag te stimuleren. Daardoor zou de werkgelegenheid kunnen groeien. Dijkstal verwacht oplopend financieringstekort en staatsschuld, “en dat is een bedreiging voor de euro', aldus de VVD-fractieleider.

In Duitsland is inmiddels een openlijke ruzie uitgebroken tussen leden van de regering-Schroder en de Duitse centrale bank, de Bundesbank. In navolging van kritiek van Lafontaine op het rentebeleid van de Bundesbank noemde een van Lafontaines naaste medewerkers het beleid van de politiek onafhankelijke Bundesbank gisteren “absolutistisch'. Per 1 januari 1999 voert de Europese Centrale Bank het monetaire beleid voor de landen die meedoen met de euro.

Schroder bezoekt volgende week woesdag Nederland en heeft dan een gesprek met premier Wim Kok. Dijkstal wil dat de premier de Kamer zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt van de inhoud van dat gesprek.