ZOEKTIPS

Waar moeten ouders op letten bij hun zoektocht naar de ideale opvang? Een aantal tips:

Kennismaking

Het is het beste van tevoren een aantal keren op het kinderverblijf te gaan kijken. Vaak is het mogelijk een keer met het kind op proef te komen. Let op het dagprogramma. Een kind heeft behoefte aan een bepaalde mate van voorspelbaarheid, bijvoorbeeld gezamenlijk fruit eten om negen uur, buitenspelen na de lunch en elke middag zingen of muziek maken.

Personeelsbezetting

Vraag naar de inschakeling van oproepkrachten of stagiaires, moeten zij de groep vaak alleen leiden of is er altijd een gediplomeerde leidster aanwezig? Wordt een zieke leidster onmiddellijk vervangen of moeten collega's het werk eerst een paar dagen opvangen?

Statuten

Een goed kinderdagverblijf heeft zijn beleid vastgelegd op papier. In de schriftelijke verklaring staat, in veel gevallen, ook iets over pedagogische aanpak en veiligheidsmaatregelen.

Veiligheid

Controleer of er degelijke antislipstrips aanwezig zijn in de douche- en badruimte. Die moeten ook op de vloer zitten. Ramen en deuren moeten goed kunnen worden vergrendeld en beveiligd zijn. Trappen moeten zijn voorzien van een hekje (boven en beneden).

In de centra worden de veiligheidsregels in het algemeen goed nageleefd. Bij een gastouder is dat lastiger, omdat de opvangruimte tevens de woonruimte van het gezin is. Ga tijdens een kennismakingsbezoek letterlijk door de knieen en bekijk de ruimte met de ogen van het kind. Wat ligt er op grijphoogte? Doosjes lucifers of onbeveiligde stopcontacten mogen niet binnen handbereik komen. Scherpe randen van tafels en andere meubels moeten zijn beveiligd met speciale dopjes.

Samenstelling

Een groep kan horizontaal of verticaal zijn samengesteld.

Horizontaal wil zeggen: ingedeeld naar leeftijd. In verticale groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden. De laatste vorm bootst min of meer de gezinssituatie na. Het voordeel van de horizontale indeling is dat de leidsters zich geheel kunnen richten op de bewuste leeftijdsgroep en haar ontwikkelingsgraad. Volg de eigen voorkeur.

Ouderavond

Een goed kinderopvangcentrum heeft regelmatig ouderavonden. De ouders kunnen daar ook onderling, praten over de gang van zaken op het verblijf. Even belangrijk is het dat er een oudercommissie is en een klachtenprocedure.

Belevingswereld

De ruimte moet aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het mag geen saaie ruimte zijn. Het kind moet zich uitgedaagd voelen om ontdekkingen te doen: speelgoed op open schappen en wasbakken op kindhoogte. Het kind kan dan zelfstandig beslissen waarmee het wil spelen en wat het wil doen. Tegelijkertijd mag de ruimte niet te rommelig zijn. Het is goed als speelgoed soms wordt opgeborgen, waardoor het langer spannend blijft om ermee te spelen. Zo is het ook goed als de poppenhoek eens wordt vervangen door een winkelhoekje of de knutselhoek door een puzzelhoek.

Buitenruimte

De buitenspeelplaats moet variatie bieden: bestrating, beplanting niveauverschil en voldoende speelvoorzieningen. Een speelpleintje met alleen maar tegels is niet alleen gevaarlijk, maar ook weinig stimulerend voor de fantasie van kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen in principe elke dag kunnen buitenspelen.

Privacy

Elk kind heeft er soms behoefte aan zich terug te trekken. Ook op de opvang moet die mogelijkheid er zijn, bijvoorbeeld in een afgeschermd hoekje met wat kussens of een matrasje om even op uit te rusten.

Logboek

Voor ouders is het prettig als de leidster in een schriftje bijhoudt wat het kind gedurende de dag doet en leert en hoe het zich gedraagt in de groep. Bovendien moet de leidster direct contact houden met de ouders, al is het maar een paar minuten bij het halen of brengen. Ga bij een proefbezoek eens rond de haal- of brengtijd langs.

Gevoel

Bij de uiteindelijke keuze mag het gevoel best de doorslag geven. Dus: als de ouder denkt “hier zou ik ook wel willen zitten', voelt het kind zich er waarschijnlijk straks ook thuis.