VVD winnaar in Deventer

Deventer en Diepenveen worden op 1 januari samengevoegd en moesten gisteren naar de stembus. De VVD werd winnaar, de PvdA verloor.

Als de uitslagen op het scherm verschijnen, wordt aan een van de tafels een fles champagne opengetrokken. Er wordt gezoend en zo hard op schouders geslagen dat de buttons ervan schudden. De VVD was gisteren de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Deventer en Diepenveen. De partij boekte twee zetels winst en kwam uit op een totaal van zeven.

De PvdA werd gisteren, na een verkiezingsdag met een 'teleurstellende opkomst' van iets meer dan vijftig procent, de duidelijke verliezer. De partij die in de jaren zeventig en tachtig bijna de helft van alle zetels in beslag nam, moest een zetel inleveren, en kwam op een aantal van tien. Na jarenlang geruzie en gedoe viel deze zomer het besluit dat Deventer en Diepenveen bij elkaar gevoegd zouden worden. Deventer (70.000 inwoners) had ruimte nodig, en plattelandsgemeente Diepenveen (10.000 inwoners) had helemaal geen trek in 'annexatie' door 'de stad', maar de Eerste Kamer oordeelde eind juni anders. En dus waren er verkiezingen nodig om de nieuwe gemeente, die op 1 januari officieel ontstaat, te voorzien van een nieuw gemeentebestuur. In de aanloop naar de verkiezingen was de samenvoeging geen onderwerp waarmee de partijen zich onderscheidden. Er werd gesproken over de aanleg van nieuwe parkeergarages, over een betere infrastructuur; Diepenveen leek al vergeten.

Voordat de uitslag bekend werd, had PvdA-lijsttrekker B. Doornebos nog laten weten er “zeker van te zijn' dat het huidige aantal “minimaal gelijk blijft'. Helemaal omdat door de samenvoeging het totaal aantal raadszetels steeg van 33 naar 39. Van dat bravoure bleef weinig over toen de uitslagen bekend werden. “Ik ben zeer teleurgesteld, ja. We gaan evalueren hoe dit kan.

Misschien dat het slechte weer heeft meegespeeld.'

Scheidend burgemeester A. van den Bergh van Diepenveen was naar de verkiezingsavond in het Deventer stadhuis gekomen. Hij liep er met “ambivalente gevoelens rond', zo zei hij. “De samenvoeging had nooit mogen gebeuren. We hadden tal van argumenten die hout sneden.' Eerst werd hem zijn gemeente afgepakt, vervolgens moest hij in de Staatscourant lezen dat de huidige burgemeester J. van Lidt de Jeude van Deventer burgemeester mocht blijven als hij dat wilde - en die wilde dat. “Ik heb geen kans gekregen.'

Maar Van den Bergh slaat terug: op 16 december tijden het officiele afscheid van de gemeente Diepenveen, organiseert hij een symposium over de nieuwe Wet herindeling. De verkiezingsavond bezorgt Van den Bergh uiteindelijk toch nog een gelukzalig gevoel. Vooraf had hij alle Diepenveners per brief opgeroepen vooral een voorkeursstem uit te brengen op plaatsgenoten. Aan het einde van de avond blijkt dat er liefst twaalf inwoners van Diepenveen in de nieuwe raad van Deventer komen te zitten - eenderde van het totaal. Van den Bergh: “Dat is goed.'

    • André Ritsema