VN: Aids zal Afrika zwaar treffen

Aids zal in de komende tien tot vijftien jaar de levensverwachting in veel Afrikaanse landen verlagen en de bevolkingsgroei sterk afremmen.

Dit blijkt uit een gisteren gepresenteerd rapport van de economische en sociale afdeling van de Verenigde Naties.

Van de 34 landen die het zwaarst getroffen zijn door aids liggen er 29 in Afrika. Zo'n dertig miljoen volwassenen en kinderen zijn besmet met aids.

De gemiddelde levensverwachting in de zwaarst getroffen staten is gedaald naar 47 jaar. In Botswana, waar een op de vier mensen aids heeft of besmet is met het virus, was de levensverwachting vijf jaar geleden nog 61 jaar. Verwacht wordt dat de levensverwachting tussen 2000 en 2005 verder zakt naar 41 jaar.

Andere zwaar getroffen Afrikaanse landen zijn Zuid-Afrika Kenia, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Zambia en Zimbabwe. De bevolking in Zuid-Afrika zal niet volgens de prognoses groeien van 37,5 miljoen nu naar 52 miljoen in 2015, maar als gevolg van aids blijven steken op 42 miljoen.

De verwachtingen voor Afrika staan in schril contrast met de prognoses voor de rest van de wereld, waar de levensverwachting de komende eeuw groeit. Terwijl de verspreiding van anticonceptiemiddelen de geboortecijfers fors heeft getemperd, zorgt een betere gezondheidszorg ervoor dat mensen langer in leven blijven.

Tien jaar geleden steeg de wereldbevolking met 2,05 procent. Dit jaar is dit percentage dankzij geboortebeperking gedaald tot 1,3 procent. Het huidige aantal van 5,9 miljard wereldbewoners loopt in 2050 naar schatting op tot bijna negen miljard.

Het gevolg van de groei van de levensverwachting is dat de wereld geconfronteerd wordt met toenemende vergrijzing, met name in Europa. (Reuters)