Veel genezers onder de maat

De kwaliteitsbewaking van veruit de meeste beroepsorganisaties van alternatieve genezers is onvoldoende. Dat concludeert de Consumentenbond op basis van een onderzoek, dat financieel gesteund werd door het ministerie van Volksgezondheid.

Richtlijnen op het gebied van hygiene en klachtenprocedures schieten tekort, en klachtencommissies zijn vaak niet onafhankelijk. Slechts een paar organisaties verplichten hun leden zich te verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid, waardoor het moeilijk is voor consumenten om verhaal te halen. Ook worden consumenten niet goed geinformeerd over behandeltarieven en vergoedingsmogelijkheden voor behandelingen.

De bond gaf elke beroepsorganisatie een rapportcijfer. Slechts zes van de tachtig beroepsorganisaties die aan het onderzoek meewerkten, haalden een zes of hoger. Het hoogst scoorden de Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten (een 9,7) en de Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland (een 9). Twee organisaties haalden een nul: de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden Nederland en de Stichting Taijiquan Nederland, die zich bezighoudt met houdings- en bewegingsleer. In totaal haalden 37 organisaties een vier of lager. De consumentenbond vroeg in het onderzoek achthonderd mensen die wel eens van alternatieve behandelmethoden gebruik hadden gemaakt, welke kwaliteitsaspecten ze belangrijk vinden. Dat waren privacy, medische basiskennis bij de behandelaar, hygiene, en bij- en nascholing van de behandelaar. Die aspecten werden het zwaarst meegewogen in het oordeel over de beroepsorganisatie. Daarnaast had de Consumentenbond zelf een aantal criteria toegevoegd, zoals kenmerken van klachtenregelingen. In totaal werden 28 aspecten onderzocht.

De Consumentenbond heeft vervolgens aan de beroepsorganisaties gevraagd welke richtlijnen voor leden zij op papier hebben staan. Alle 107 beroepsorganisaties van alternatieve genezers werden aangeschreven; tachtig ervan werkten mee.

De inhoud van hun richtlijnen werd vergeleken met de criteria die de consumenten en de bond belangrijk vinden. Ook vroeg de bond of het zich houden aan de richtlijnen een voorwaarde is voor het lidmaatschap of de richtlijnen door de organisaties getoetst worden en welke eventuele sancties op overtreding staan.

De Consumentenbond hoopt dat de publicatie leidt tot verbetering van de kwaliteitsnormen. De bond wil het onderzoek regelmatig herhalen. Ook wil zij binnenkort nagaan in hoeverre de richtlijnen in de praktijk worden toegepast.