Vasalis

Vasalis was een vrouw die zeer zorgvuldig taal hanteerde. In de necrologie over haar (NRC Handelsblad, 21 oktober) val ik over de zin: “Ze (nl. de tweede en derde dichtbundel) vielen eenzelfde onthaal ten deel.'

De frik in mij zegt: Waarde heer Middag, het werkwoord in deze zin is 'ten deel vallen'. Wie of wat valt ten deel? Het onthaal.

Helaas tref ik dergelijk gebrek aan inzicht in zinnen vaker aan. Nu het om Vasalis gaat, werd het me te bar.

    • A. van Panthaleon van Eck-Kampstra