Stroomlijnen en snijden is nu het parool bij Baan

Baan reorganiseert ingrijpend. De Amerikaanse Mary Coleman is aangesteld als vrouw aan de top. “De oude Baan-organisatie zorgde voor veel verwarring.'

Herstructureren, reorganiseren en snijden. Dat zullen de komende maanden de belangrijkste taken zijn van de nieuwe Baan-president Mary Coleman (44). In haar functie rapporteert zij aan de Amerikaanse bestuursvoorzitter Tom Tinsley.

“De oude Baan-organisatie zorgde voor veel verwarring naar de markt', zegt Coleman. “De onderneming is nu zo ver gegroeid dat we een functionele structuur nodig hebben. Dat betekent aparte bedrijfsonderdelen voor marketing, sales en distributie.'

Bij Baan verkoopt nu nog een reeks van verschillende afdelingen softwarepakketten aan klanten. Elk deelprodukt werd door aparte verkopers aan de man gebracht.

“De reorganisaties betreffen vooral de afdelingen directe verkopen en marketing', zegt Coleman. “Daarnaast wordt er gesneden in de overhead.' Baan wil de bedrijfsonderdelen 'onderzoek en ontwikkeling' en 'onderhoud en serviceverlening' sparen. Omdat deze activiteiten in Nederland relatief zwaar vertegenwoordigd zijn verwacht Coleman dat niet meer dan tien procent van de naar schatting duizend tot twaalfhonderd Nederlandse werknemers ontslagen wordt.

Coleman heeft, zegt zij, in het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met reorganisaties en herstructureringen. Als bestuursvoorzitter van Aurum, een softwarebedrijf dat Baan in mei 1997 heeft overgenomen, kwam Coleman anderhalf jaar geleden bij Baan binnen.

“In mijn nieuwe functie heb ik de verantwoordelijkheid gekregen voor het integreren van Aurum en twee andere softwarebedrijven die Baan heeft overgenomen', aldus Coleman. “Daarin zijn we erg succesvol geweest.'

De komende maanden is Coleman van plan ook andere softwarebedrijven die tot voor kort zelfstandig opereerden in de organisatie te integreren.

“Het schept helderheid', zegt zij. “De organisatie is er rijp voor.'

Coleman benadrukt dat zij in haar nieuwe functie zal blijven rapporteren aan bestuursvoorzitter Tom Tinsley. Hoewel financieel analisten van mening zijn dat de reorganisatie laat komt en Tinsley bij Baan al ruim twee jaar de scepter zwaait, verbindt de Amerikaan hieraan geen persoonlijke conclusies. “Tom had het erg druk', aldus Coleman. Zij verwacht dat het huidige team topmanagers voorlopig geen nieuwe wijzigingen zal ondergaan.

Coleman gaf vanmorgen geen direct antwoord op de vraag wat Baan kan doen aan het imagoprobleem dat in het afgelopen halfjaar is ontstaan. “Ik heb in de afgelopen vier weken dat ik in Nederland ben bemerkt dat het probleem hier erg wordt opgeblazen', zegt zij. “Ik heb van onze Amerikaanse klanten begrepen dat ze weinig belang hechten aan deze zaken.'

Baan kreeg in de afgelopen maanden zware kritiek te verwerken op zijn ondoorzichtige organisatiestructuur en boekhoudmethoden. De koers van het aandeel is dramatich gekelderd. Amerikaanse advocatenkantoren dagen Baan voor de rechter wegens misleidende voorlichting en misbruik van voorkennis door het management.

Evenals financieel directeur Klaas Wagenaar twee weken geleden noemt Coleman de dreigende recessie en voorzichtigheid met investeringen in informatietechnologie als de belangrijkste factoren die de omzet van Baan remmen. Op zijn vroegst ver in het volgend jaar valt hierin verbetering te verwachten.

Zoals al eerder aangekondigd wil Baan de markt te lijf gaan met een nieuwe strategie die meer is gericht op het midden- en kleinbedrijf. “Dat is het deel van de markt dat op dit moment het hardst groeit', zegt Coleman.

Het toespitsen van de aandacht op deze nieuwe categorie klanten zou volgens de nieuwe president ook enige vertraging tot gevolg hebben in de omzet. “Van grote klanten die licenties kopen voor drie tot vier jaar kon de omzet vaak ineens geboekt worden', aldus Coleman. Voor kleinere afnemers die abonnementen afnemen, is deze wijze van boekhouden niet toegestaan.

    • Michiel van Nieuwstadt