Spinoza-premies voor excellente onderzoekers

De Spinoza-premies, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding voor individuele Nederlandse wetenschappelijke onderzoekers, zijn dit jaar toegekend aan de geneticus prof.dr. J.H.J. Hoeijmakers, de wiskundige prof.dr. H.W. Lenstra en de taalkundige prof.dr. P.C. Muysken. Dit heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die de premies toekent, vanmorgen bekendgemaakt.

Jan Hoeijmakers (1951), hoogleraar moleculaire genetica aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, doet onderzoek naar veroudering en kanker. Hij wist de moleculaire defecten bij diverse ernstige erfelijke aandoeningen op te helderen.

Het zwaartepunt van Hendrik Lenstra's werk ligt op het gebied van de algebra en de getaltheorie. Lenstra (1949) is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en aan de University of Berkeley in Californie. Hij is vooral bekend door het opstellen van effectieve algoritmen (rekenschema's) op het gebied van de priemgetallen.

Pieter Muysken (1950) is in Leiden hoogleraar algemene taalwetenschap in het bijzonder de Ibero-Amerikaanse talen. Hij geldt als internationaal expert op het gebied van de creolistiek en de verwante terreinen van tweetaligheid, taalverwerving en sociolinguistiek.

De laureaten ontvangen ieder een bedrag van drie miljoen gulden dat zij zelf kunnen besteden aan een door hen op te stellen nieuw onderzoeksplan. De prijzen worden begin 1999 uitgereikt.