Schiphol mag lawaaigrens overschrijden; Gebruiksplan krijgt fiat

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren het gebruiksplan van Schiphol voor volgend jaar goedgekeurd en op voorhand ingestemd met het gedogen van overschrijdingen van de geluidsnormen.

Dit heeft Netelenbos gisteren in een brief aan directeur C. Cerfontaine van Schiphol laten weten. De minister heeft wel de voorwaarde gesteld dat maximaal 12.000 woningen bij de luchthaven ernstige hinder mogen ondervinden van het vlieglawaai.

Schiphol heeft eind september al laten weten akkoord te gaan met die grens van 12.000 woningen. Mocht na enige tijd blijken dat deze limiet dreigt te worden overschreden, dan moet Schiphol nieuwe maatregelen nemen om dit te voorkomen.

In het gebruiksplan staat aangegeven hoe de luchthaven volgend jaar 400.000 vluchten denkt te verwerken zonder de geldende milieunormen te overtreden. In een eerdere versie had Schiphol bepleit een bovengrens van 14.000 gehinderde woningen aan te houden met dien verstande dat het werkelijke aantal naar alle waarschijnlijkheid lager zou uitvallen. Dat laatste viel te verwachten, omdat er een aanzienlijke marge was gelaten voor slecht weer. Dat plan leidde echter tot een storm van protest en veel politici, onder wie premier Kok, maanden Schiphol zich te houden aan een grens van 12.000 woningen. Netelenbos verwierp die eerste versie eveneens.

Het nu door Netelenbos goedgekeurde plan zal resulteren in schendingen van de wettelijke geluidsgrenzen op 69 van de 235 'netwerkpunten'. Het gaat echter om betrekkelijk geringe overschrijdingen. De zogeheten 35 Ke-zone zal daar met waarden uiteenlopend van 0,1 tot 3,2 Ke worden overschreden.

Het kabinet heeft inmiddels een procedure in gang gezet om de vaststelling van de geluidsnormen aan te passen, omdat eerder dit jaar bleek dat geluidsoverlast werd meegeteld op punten waar niemand er last van had. Pas in de loop van volgend jaar kan deze procedure worden afgerond.

De milieubeweging heeft intussen al verscheidene keren de rechter ingeschakeld, omdat volgens haar Schiphol en het ministerie de wet met voeten treden.

Op 2 oktober bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat gedogen op zichzelf binnen bepaalde marges was geoorloofd zolang de geluidshinder voor de omwonenden er maar niet door toenam.