Regen een zegen voor veengebied

Niet overal in Drenthe is water dezer dagen synoniem aan overlast. Voor natuurbeheerders van het Dwingelderveld kan er niet genoeg regen vallen. Want de uitgedroogde hoogveengebieden gedijen er goed bij.

H. Pietersma, opzichter bij staatsbosbeheer, constateert dat er in tien maanden tijd 1.080 millimeter regen is gevallen in het Dwingelderveld ter grootte van vierduizend hectaren. Een absoluut record, zegt hij, sinds 1968. “Hoewel ik als mens meeleef met de akkerbouwers, hoop ik als opzichter dat we dit jaar uitkomen boven de 1.100 millimeter.' Zodra er in het Dwingelderveld meer dan 800 millimeter regen valt per jaar, verdampt niet al het regenwater. Pietersma: “Dan pas wordt verdere uitdroging van de veengebeiden voorkomen. Daardoor blijven unieke gebiedsgebonden planten als veenmos en veenbes en ook speciale vlinders hier floreren.'

De veengebieden in het Dwingelderveld zijn gedeeltelijk 'ontwaterd' zegt Pietersma. Dat komt door de grondwaterstand die de afgelopen dertig jaar met gemiddeld een meter is gedaald. Ook hebben kunstmatige sloten en kanalen, die bedoeld zijn voor snellere waterafvoer, verdroging van het gebied in de hand gewerkt.

Om de waterhuishouding weer op peil te brengen heeft staatsbosbeheer de afgelopen jaren sloten dichtgegooid en vennen gegraven met een diameter van 50 tot 100 meter. Van die vennen verwacht staatsbosbeheer sponswerking. Het waterpeil wordt kunstmatig hoog gehouden. Pietersma: “Maar daar hebben we deze zomer weinig aan hoeven doen, het was gelukkig goed nat.'

Ook het bos heeft baat gehad bij de natte zomer, aldus Pietersma. “In geen jaren hadden we overhangende takken bij wandelpaden. Deze zomer was dat anders. Met man en macht hebben we gesnoeid. Bomen en struiken hebben een enorme groeispurt genomen.'