PUBLICATIES

Modelreglement klachtrecht Publicatie van de VOG (Verenigingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector). Uitwerking van de procedure zoals die hoort te verlopen na het indienen van een klacht over kinderopvang. Kosten 12,50 gulden, op diskette 15 gulden. Bestellen via (030) 298 34 31. Op datzelfde nummer zijn onder meer ook te bestellen: modelcontracten gastouderopvang, een protocol seksueel misbruik en een publicatie met kengetallen in de kinderopvang.

Management Kinderopvang

Tijdschrift over beleidsontwikkelingen regelgeving en resultaten van onderzoek in de kinderopvang. Jaarabonnement: instellingen/particulieren 145 gulden, studenten 72,50 gulden, los nummer 17,50 gulden. Bestellen/lid worden: Elsevier Gezondheidszorg, (0346) 57 75 77

Kinderopvang

Tijdschrift met opinierende stukken en vakpublicaties. Jaarabonnement: instellingen 128,50 gulden, particulieren 92,50 gulden, studenten 54 gulden, los nummer 10,75 gulden. Bestellen/lid worden: Elsevier Gezondheidszorg (0346) 57 75 77.

Kinderopvang als beroep

Handboek voor iedereen die werkzaam is of werkzaam wil worden in de kinderopvang. Aandacht voor onder meer pedagogische stromingen, kwaliteitseisen en cultuurverschillen. A. Hol A. Rusch, 1996, 69 gulden. Bestellen: Elsevier Gezondheidszorg (0346) 57 75 77.

Management in de kinderopvang

Handboek voor de sturing van een veranderende professionaliteit. De kinderopvang moet zich steeds meer opstellen als een marktgerichte onderneming. In dit boek alles over flexibele kinderopvang, automatisering en personeelsmanagement. A. Hol J. Nabuurs, 1996, 69 gulden. Bestellen: Elsevier Gezondheidszorg (0346) 57 75 77.

Professionele kinderopvang in 100 vragen en antwoorden

Alle facetten van werken in de kinderopvang op een rij. Met aandacht voor onder meer terminologie, werkvormen, pedagogisch beleid en rechtspositie. A. Rusch, A.Hol, 1994, 29,50 gulden.