Provincie in trek bij studenten

De klassieke, brede universiteiten en de grote hogescholen in de Randstad verliezen hun aantrekkingskracht. Studenten aan kleinere onderwijsinstellingen in de provincie oordelen veel positiever over hun opleidingen dan studenten aan de grote universiteiten en hogescholen.

Vooral aan de kleinere krijgen ze intensieve studiebegeleiding, kennen de docenten hen bij naam en zijn faciliteiten als computers en bibliotheken goed. Bovendien zijn de kamers buiten de Randstad minder schaars en minder duur en is de buurtdisco ook heel gezellig.

Dit blijkt uit de Keuzegids Hoger Onderwijs '98-'99 die vandaag verschijnt. Ruim 12.000 studenten zijn ondervraagd over hun universiteit of hogeschool in het algemeen en over hun studierichting in het bijzonder. De uitkomst van de studentenenquete blijkt opvallend vaak overeen te komen met het oordeel van deskundigen. Opmerkelijk is de veelgehoorde klacht dat studenten hun opleiding aan universiteit of hogeschool te licht vinden. Ook hierbij scoren de grote instellingen over het algemeen het slechtst.

Van de universiteiten blijft de relatief kleine Universiteit Maastricht de meeste waardering onder studenten oogsten. Het Maastrichtse probleemgestuurd onderwijs in kleine groepjes slaat aan. Het wordt elders in het land op grote schaal gekopieerd. De universiteiten van Tilburg en Wageningen volgen Maastricht in populairiteit op de voet. De brede, klassieke en van oudsher gerenommeerde instellingen als de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Leiden komen gemiddeld genomen het slechtst uit de bus. Voornamelijk het schoolse onderwijs ligt daar onder vuur.

De kloof tussen de grote en kleinere hogescholen wordt steeds breder. De studenten zijn ontevreden met de 'leerfabrieken' die zijn ontstaan na de fusiegolf in het HBO, terwijl kleinere instellingen zoals De Horst in Driebergen, de Christelijke Hogeschool Ede en de dependance van de Fontys hogescholen in Sittard, hoog scoren. Een kleine instelling wordt niet alleen gezellig gevonden, maar ook flexibel en klantvriendelijk. De grote hogescholen van Utrecht, Amsterdam en Rotterdam staan relatief vaak onderaan de lijst. De klachten betreffen lakse docenten, lesuitval, slechte organisatie en gebrek aan apparatuur. Ook op de inhoud van het onderwijs - te weinig keuze en te weinig uitdaging - is veel kritiek.

    • Ondewijs