Oorlogsgetroffenen

Met belangstelling las ik het artikel 'De schaduw van het onverwerkte oorlogsverleden' (NRC Handelsblad, 26 oktober) waarin aandacht werd besteed aan het 25-jarig bestaan van Centrum 45, het landelijk instituut voor behandeling van oorlogstrauma's. Een terechte aandacht, want voor ontelbare mensen is het Centrum van onschatbare waarde gebleken op de weg naar herkenning en zingeving.

Aandacht behoeven ook de partners van oorlogsgetroffenen, meestal vrouwen, die met hun mannen een soort 'levenslang' ondergaan omdat hun partner in psychische nood verkeert en achtervolgd door oorlogstrauma's nooit rust of geluk kan vinden. Ook zij leiden een loodzwaar leven en voelen zich verantwoordelijk voor zijn problemen en zijn geluk.

Voor partners van veteranen en terugkerende militairen van VN-missies die gebukt gaan onder psychotrauma's groeit in defensiekringen de aandacht gelukkig gestaag en komt opvang en hulp van de grond.

Anders is het helaas gesteld met de erkenning van de problemen van partners van burgeroorlogsgetroffenen. Maar ook zij hebben daar recht op.

    • Marie-Louise Tiesinga