Jan Brouwer voorzitter BNA

Het bestuur van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft prof. ir. Jan Brouwer kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter van de bond. Brouwer is directeur van het Haagse architectenbureau Jan Brouwer Associates en is als deeltijdhoogleraar bouwtechnisch ontwerpen verbonden aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit in Delft.

Tijdens een algemene vergadering op 3 december zullen de leden van de BNA stemmen over de voordracht. Waarschijnlijk wordt Brouwer dan de opvolger van Carel Weeber die vanaf 1992 voorzitter van de BNA is.