INTERNET

Kinderopvang.net Informatie over kinderopvang in Nederland voor ouders, bedrijven en opvanginstellingen. Met alles over het Informatiepunt Kinderopvang (IK), fiscale aspecten, CAO-regelingen en een aantal links. Het Centraal Meldpunt Kinderopvang voor bedrijven (CMK) werkt aan een website die binnenkort via Kinderopvnag.net is te bereiken. www.kinderopvang.net

Elsevier Gezondheidszorg

Catalogi van boeken en tijdschriften onder meer over verschillende aspecten van kinderopvang, toegespitst op werknemers in de sector. Met mogelijkheid tot bestellen per email en zoeken op onderwerp. www.tijdstroom.nl

Ouders Online

Elektronisch tijdschrift voor (toekomstige) ouders. Met onder meer een zoekmachine. De term 'kinderopvang' levert een lange lijst artikelen op. Via de site is toegang mogelijk tot de 'leeszaal', een naslag- en archiefgedeelte. www.ouders.nl