IMF ziet niets in 'plan' van Moskou; Delegatie vertrokken

Rusland heeft een van de zeven in omloop zijnde versies van het lang verwachte anti-crisisplan aan het IMF voorgelegd. Maar zonder dat er nieuwe leningen ter sprake zijn gekomen, is de IMF-delegatie vandaag somber gestemd weer uit Moskou vertrokken.

Onder de kop 'De regering schijnt een plan te hebben' schrijft de krant Segodnja vanmorgen dat het IMF “een haastig geschreven versie heeft gekregen om iets te lezen te hebben in het vliegtuig terug naar Washington'. Zo groot is de scepsis, dat Segodnja de blauwdruk die het IMF heeft gekregen “de versie van 28 oktober, 17.00 uur' noemt.

Het hoofd van de delegatie, Martin Gilman, verwoordde zijn teleurstelling diplomatieker. Hij omschreef het pakket voorstellen als het werk van de Russische regering, dat op wezenlijke punten afweek van de aanbevelingen van het IMF. “Het is te hopen dat we in de toekomst weer gezamenlijk een plan kunnen opstellen', zei hij.

Vice-premier Joeri Masljoekov, een Sovjet-planeconoom en communist die nu verantwoordelijk is voor het economische beleid van Rusland, zegt dat de blauwdruk zaterdag in het kabinet besproken zal worden, inclusief de kanttekeningen van het IMF. Officieel zwijgt de regering-Primakov nu al bijna zeven weken over de anti-crisismaatregelen, maar uit de uitgelekte versies komt wel een beeld naar voren.

De kern van het plan is het bijdrukken van roebelbiljetten, al wordt er geheimzinnig gedaan over de hoeveelheid. Het IMF raadt aan niet meer dan 15 miljard roebel extra in omloop te brengen Rusland denkt meer in de orde van 100 tot 200 miljard. Het streven is om de inflatie beperkt te houden tot vier procent per maand, en tegelijk alle achterstallige lonen voor 1 januari uit te betalen. Door middel van strikte prijscontroles en een armoedetoeslagen worden de zwakkeren in de samenleving de winter door geholpen.

Niet de belastinginning (de belastingen gaan omlaag), maar het verplichte inleveren van 75 procent van de harde valuta die exporteurs hebben verdiend, wordt de belangrijkste bron van staatsinkomen.

Er komt een staatsmonopolie op de wodkaproductie en -verkoop. Verder wil Masljoekov de militaire industrie reanimeren, door de wapenverkoop in het buitenland te promoten.

Voedseltekorten, als gevolg van een falend kredietwezen in de landbouw en slechte oogsten, worden opgevangen met humanitaire hulp (de VS hebben al voedselhulp ter waarde van 15 miljoen dollar toegezegd). Om het verlamde Russische bankwezen overeind te houden, geeft de Centrale Bank onderhandse leningen in ruil voor zeggenschap.

Het IMF daarentegen is meer geinteresseerd in de herstructurering van de buitenlandse schuld (dit jaar nog 40 miljard dollar aan verplichten, volgend jaar meer dan 100 miljard). Rusland heeft eenzijdig een moratorium afgekondigd dat op 19 november afloopt, en stelt voor om zijn verplichtingen te mogen voldoen in oude Sovjet-schulden die het zelf nog bij landen als Nicaragua heeft uitstaan. Volgens het zakenblad Kommersant blijft Rusland alleen een markteconomie voor kleine ondernemingen.

    • Frank Westerman