DSM houdt winstniveau vast

De vraag naar de meeste producten van chemieconcern DSM is in het derde kwartaal van dit jaar op het goede niveau van 1997 gebleven. De in het tweede kwartaal begonnen daling van de prijzen voor polymeren kwam tot staan. Maar bij vezelproducten gingen de prijzen verder omlaag. Bij de meeste andere producten kon DSM echter het prijspeil handhaven.

DSM heeft zodoende in het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst kunnen boeken van 212 miljoen gulden, zo blijkt uit vanochtend gepubliceerde cijfers. Dat is vrijwel het zelfde resultaat als in de vergelijkbare periode van vorig jaar toen de winst 214 miljoen gulden bedroeg.

Naar verwachting zal in het vierde kwartaal het bedrijfsresultaat nog dalen. Bestuursvoorzitter ir. S. de Bree verwacht echter dat het resultaat over heel 1998 genomen duidelijk hoger zal uitvallen dan vorig jaar.

Door acquisities van bedrijven - vooral door Gist-brocades - nam de omzet met 23 procent toe. Gist-brocades maakt voornamelijk bakkersingredienten en penicillines voor de farmaceutische industrie.

De omzet daalde met vijf procent door de afstoot van bedrijven. Autonome groei zorgde voor een omzetstijging van een procent, maar slechte prijzen drukten de omzet weer met acht procent. Ook de dalende dollar zorgde voor een negatief effect van een procent. Alles bijeen genomen nam de omzet in het derde kwartaal toe met 10 procent, van 3,07 miljard tot 3,39 miljard gulden.

De resultaten in het derde kwartaal komen overeen met de prognose die DSM daarover in juli bij de presentatie van de jaarcijfers deed. De Bree zei toen dat de goede resultaten die in het derde kwartaal van 1997 werden behaald in de vergelijkbare periode van dit jaar konden worden benaderd.

De divisies polymeren en industriele chemicalien maakten een duidelijk mindere periode door. De terugval daar werd echter gecompenseerd door de aankoop van het Delftse Gist-brocades eerder dit jaar. Voorts toonde de sector een autonome groei. Per saldo ging het bedrijfsresultaat van DSM slechts licht omlaag van 307 miljoen gulden in '97 naar 303 miljoen gulden in het derde kwartaal van dit jaar.

Hoewel er op DSM's belangrijkste afzetmarkten nog steeds sprake is van goede vraag, maakt De Bree zich wel zorgen om de toegenomen onzekerheid over de economische ontwikkelingen in de wereld. Om die reden gaat het bedrijf er vanuit dat de resultaten bij polymeren en industriele chemicalien de rest van het jaar onder druk blijven staan.

Over de eerste negen maanden van dit jaar steeg de nettowinst met 15 procent van 679 miljoen tot 782 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat hield daarmee gelijke tred en steeg 949 miljoen naar 1,09 miljard gulden. De eerste drie kwartalen groeide de omzet met 18 procent van 9,19 miljard tot 10,87 miljard gulden. Het aantal werknemers steeg - vooral door de acquisitie van Gist-brocades - van 17.528 tot 22.944. In Nederland nam het aantal personeelsleden toe van 9.533 tot 11.345.