Chris Patten mild bij weerzien Hongkong

Chris Patten, de laatste Britse gouverneur van Hongkong, is terug. Voor het eerst sinds de beeindiging van zijn ambt doet hij de voormalige Britse kroonkolonie aan. Dit keer, evenwel, heeft hij geen politieke agenda. Patten is in de 'Speciale administratieve regio' van China voor de promotie van zijn boek, waarin hij scherp uithaalt naar het leiderschap in Peking.

“Ik ben een gepensioneerde gouverneur', zei Patten gisteren na aankomst. “Ik verdien mijn geld nu als auteur die, als hij geluk heeft, zo nu en dan een stuk krijgt gepubliceerd door een krant.' Het was een indirecte verwijzing naar de kritiek in China op zijn boek 'East and West: The Controversial Last Governor of Hong Kong'. De Chinese staatsmedia hebben felle kritiek geleverd op het “Koude Oorlog-denken' van “de megalomane' Patten, die waarschijnlijk gefrustreerd is door “zijn politieke mislukkingen.'

Patten en de Chinese autoriteiten hebben elkaar nooit gelegen. Toen de laatste gouverneur van Hongkong in 1992 in de Britse kroonkolonie arriveerde, was hij vastbesloten tot invoering van meer democratie. Peking beschuldigde Patten van contractbreuk en installeerde een voorlopige Wetgevende Raad die na de overdracht op 1 juli 1997, de democratischer geworden Wetgevende Raad in zijn geheel heeft vervangen.

Voor Patten bedachten de Chinese media gedurende de periode dat hij zijn ambt als gouverneur vervulde een heel scala van benamingen. Patten was “de hoer van Azie', “een tangodanser' en “de hoer van duizend generaties'. De recente tirade aan het addres van Patten is dan ook geen verassing. De “perverse' gouverneur is in zijn boek, dat hij in de maanden na zijn emotionele vertrek uit Hongkong heeft geschreven, weinig positief over het Chinese leiderschap.

In Hongkong evenwel, waar hij nog altijd grote populariteit geniet, liet hij zich zeer gematigd uit over het regime in Peking. “De Chinese regering verdient respect voor haar terughoudendheid en de bewegingsvrijheid die het Hongkong heeft geboden. Hongkong is nog altijd een rechtsstaat en een vrije samenleving.'