Bedrijfssteun leidt tot crisis in raad Delfzijl; Twee PvdA-wethouders weg

De gemeenteraad van Delfzijl heeft gisteravond wethouder J. Menninga (ruimtelijke ordening, milieu) naar huis gestuurd. Een kleine meerderheid van de collegepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen GroenLinks en SP zegde het vertrouwen in de PvdA-wethouder op.

Menninga kwam vorige maand in opspraak nadat bekend werd dat hij zonder de gemeenteraad in te lichten, het bedrijf Blijdorp International Merchants Group in 1996 een grondsubsidie van een half miljoen gulden had toegezegd. De wethouder zegt daarbij geen enkel persoonlijk voordeel te hebben gehad. De werkgelegenheid die het bedrijf zou brengen, stond voor hem voorop.

Een onderzoekscommissie onder leiding van oud-Kamerlid Doelman-Pel concludeerde in een rapport dat afgelopen weekeinde verscheen dat Menninga bij de toekenning van de subsidie geen gebruikelijke procedure heeft gevolgd. De zaak is in het college van B&W wel enkele malen besproken, maar van die gesprekken is weinig vastgelegd. Dit kon volgens de commissie gebeuren omdat in Delfzijl een erg informele bestuurscultuur heerst, waarin de wethouders grote handelingsvrijheid kennen.

VVD, CDA, GroenLinks en SP vinden dat Menninga een “fatale blunder' heeft gemaakt door de gemeenteraad niet in te lichten over de subsidie. Menninga's verweer dat hij de subsidie verleende om de werkgelegenheid in Delfzijl te bevorderen, noemen de partijen geen geldig excuus. Met een kleine meerderheid van elf tegen twaalf stemmen dwongen zij Menninga tot opstappen.

Uit “collegaliteit en solidariteit' stapte ook PvdA-wethouder D. Doornbos op. De partij, met negen van de 23 zetels de grootste in Delfzijl, neemt nu voor het eerst in haar bestaan plaats in de oppositie.

Menninga zegt nog steeds “volledig achter het gebeuren te staan'. Hij gaf toe dat hij de gemeenteraad op de hoogte had moeten stellen, maar beschouwt de motie van wantrouwen als een “persoonlijk gerichte afrekening' van collegepartijen VVD en CDA.

“Er spelen kennelijk bij die partijen andere belangen mee dan de werkgelegenheid.' Aangezien er in Delfzijl geen bestuurlijke spelregels gelden, meent de wethouder, kan hij ze ook niet overtreden hebben.

PvdA-fractievoorzitter P. Valentien-Smit zegt dat haar partij het opstappen van Menninga niet had verwacht. CDA en VVD dragen net zo veel verantwoordelijkheid voor het bestuur, vindt zij.