Akzo optimistisch ondanks lagere nettowinst

Akzo Nobel presenteerde gisteren cijfers over het derde kwartaal die de beurs tegenvielen. Het chemieconcern is niettemin optimistisch.

Voor dr. F.W. Frohlich, plaatsvervangend bestuursvoorzitter en financieel directeur van chemieconcern Akzo Nobel, lijkt het einde van de Azie-crisis in zicht. Hij vertrouwt erop dat de conjunctuur in Japan - een van 's werelds grootste markten - weer aantrekt. En ook uit andere delen van Zuidoost-Azie verneemt Frohlich positieve signalen. Zo komt de scheepsbouw in Zuid-Korea weer uit het dal, en schepen kunnen doorgaans wel een likje verf gebruiken. Akzo Nobel is 's werelds grootste fabrikant van verven en lakken.

Behalve over Rusland bleek Frohlich gisteren bij de presentatie van de concernresultaten over het derde kwartaal van '98 niet somber gestemd. Akzo Nobel heeft dan ook geen echt harde klappen opgelopen door de gebeurtenissen in Zuidoost-Azie, Rusland en Latijns Amerika, al voelt het bedrijf ze wel.

Het nettoresultaat was minder gunstig dan een jaar eerder, toen een record werd gevestigd. Van juli tot en met september werd dit jaar 430 miljoen gulden winst geboekt, tegenover 455 miljoen gulden in dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam wel fors toe, van 6,1 miljard gulden in het derde kwartaal 1997 tot 7,5 miljard gulden nu.

Hoewel het resultaat ver achterblijft bij de omzetgroei is de leiding van Akzo Nobel goed gemutst. Deze zomer voltooide het bedrijf de inlijving van de Britse verfgigant Courtaulds, een acquisitie die bijna mis ging doordat een Amerikaanse concurrent rauwelings met een hoger bod kwam. Sinds 24 september heeft Akzo het echter voor het zeggen bij Courtaulds en wordt het bedrijf voorspoedig geintegreerd in de Coatings-divisie.

De omzetstijging van 23 procent die Akzo in het voorbije kwartaal realiseerde heeft alles met die acquisitie te maken.

De aan- en verkoop van bedrijven leidde per saldo tot 25 procent omzetgroei, en daarvan kwam 22 procentpunt voor rekening van Courtaulds. Dat de feitelijke omzetstijging iets lager uitkwam dan de genoemde 25 procent kwam vooral door de lagere dollarkoers. Die had een negatief effect van drie procent. Het afzetvolume nam toe met een procent, terwijl de gemiddelde verkoopprijzen niet veranderden.

Een nieuwe omzetdaling kondigt zich aan. Akzo en Courtaulds besloten onlangs hun vezelactiviteiten onder te brengen in het nieuwe bedrijf Acordis, dat vervolgens vlot van de hand moet worden gedaan. Dat is beter voor Akzo, want vezels vormen de laatste jaren een blok aan het been van de onderneming, maar het is ook beter voor de werknemers, zo betoogde Frohlich gisteren. Die komen immers terecht bij een onderneming waarvoor de vezeldivisie niet langer een stiefkind is, maar core business.

De farma-poot van Akzo, met als belangrijkste onderdelen Organon en Intervet (veterinaire geneesmiddelen), zag de omzet in het derde kwartaal met zes procent toenemen, vooral door goede verkoop van de producten Puregon en Remeron. Puregon is een vruchtbaarheidshormoon voor vrouwen Remeron een middel tegen depressies. In de eerste helft van dit jaar lag de omzetgroei overigens fors hoger; over de eerste negen maanden van dit jaar noteerde Pharma een omzetstijging van twaalf procent, tot 3,76 miljard gulden.

Het resultaat van de farmaceutische divisie steeg het voorbije kwartaal met 3 procent tot 253 miljoen gulden. Frohlich schreef die geringe groei toe aan relatief hoge kosten voor de introductie van nieuwe producten en uitbreiding van onderzoek en ontwikkeling.

De omzet van de verven en lakken, verreweg Akzo Nobels grootste divisie steeg in het derde kwartaal met 40 procent tot 3,12 miljard.

De omzetstijging van Coatings kwam vooral op het conto van Courtaulds maar ook de overname van het Turkse Marshall Boya en van BASF's bouwverfactiviteiten leverde een bijdrage. De groei van het bedrijfsresultaat bleef met 25 procent achter bij de omzetstijging. Dat kwam mede door de slechte economische omstandigheden in landen die voor Akzo groeimarkten zijn. Zo kwam de koersval van de Russische roebel hard aan bij Akzo Coatings. Ook de situatie in Azie drukte de omzet van verven en lakken.

Het meest conjunctuurgevoelige onderdeel van Akzo chemische producten, boekte in het derde kwartaal een flinke achteruitgang van het bedrijfsresultaat. Dat daalde van het uitzonderlijk hoge niveau van 209 miljoen gulden in 1997 tot 171 miljoen nu. Een belangrijk deel van de teruggang kwam voor rekening van oliemaatschappijen die minder katalysatoren afnamen.

In de vezeldivisie moest Akzo het vooral hebben van kostenbesparing. Het resultaat steeg van 14 naar 43 miljoen gulden, ondanks een lagere omzet in Azie. Frohlich nam gisteren een voorschot op het naderende afscheid: “Met een sterke en stabiele cash flow kan Acordis een actieve rol spelen in de herstructurering van de chemische-vezelindustrie.'

Ondanks de 'samba- en sambalcrisis' verwacht Akzo Nobel dit jaar meer winst te boeken dan over 1997. Frohlich hield daarbij wel een slag om de arm: de economische omstandigheden moeten dan niet verder verslechteren en voor Akzo relevante wisselkoersen mogen niet sterk veranderen.

    • Bram Pols