AFKORTINGEN

Enkele veel voorkomende afkortingen in de sector van de kinderopvang en hun betekenis:

BSO Buitenschoolse opvang.

G&G sector Gepremieerde en gesubsidieerde sector, waaronder kinderopvang.

HDO Halvedagopvang.

IPK Interprovinciaal Platform Kinderopvang. Bundeling van provinciale en grootstedelijke steunfunctie-organisaties overlegorgaan en belangenbehartiger.

LINK Landelijk Informatie Netwerk Kinderopvang. Landelijke bemiddelaar voor bedrijfskindplaatsen binnen de gesubsidieerde centra.

LKC Leidster kindercentra.

NSO Naschoolse opvang.

SKK Stichting Kwaliteitskeurmerk. Gespecialiseerd in het meten van kwaliteitsaspecten in de non-profitsector.

TSO Tussenschoolse opvang.