Twist over tekorten bij fondsen

Het kabinet twist met de Ziekenfondsraad over de hoogte van het tekort van de twee fondsen waaruit de kosten voor de gezondheidszorg worden betaald. Volgens het kabinet kampen die volgend jaar met een tekort dat 0,7 miljard gulden groter is dan waar het kabinet in september van uitging. De Ziekenfondsraad raamt het extra tekort op ruim 2 miljard gulden.

De ministers Zalm (Financien), Borst (Volksgezondheid) en De Vries (Sociale Zaken) schrijven dit in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Balkenende (CDA) naar aanleiding van berichten vorige week over de tegenvallende vermogenspositie van het ZFW-fonds en het AWBZ-fonds. Die kampen dit jaar met een tekort van 5,9 miljard gulden waar het kabinet uitging van 3,8 miljard. Weliswaar wordt volgens de Ziekenfondsraad een fors deel van dit tekort ingelopen, maar blijft in 1999 een tekort staan van 3,8 miljard in plaats van het tekort van 1,5 miljard waar het kabinet van uitging.

Volgens de bewindslieden hoeven de premies die in de beide fondsen wordt gestort, niet omhoog. Ze stellen dat het door het kabinet berekende extra tekort van 700 miljoen te wijten is aan incidentele factoren die zich bovendien dit jaar voordoen en niet volgend jaar. Bovendien schat de Ziekenfondsraad de ontwikkeling van kosten van de gezondsheidszorg verkeerd en te hoog in, aldus het kabinet.

Volgens de Ziekenfondsraad is juist door te lage premies in de afgelopen jaren een miljardentekort ontstaan, dat elk jaar `doorschuift' naar latere jaren. Wat de Raad betreft is verdere premieverhoging de enige methode om de tekorten definitief weg te werken. Dit jaar stijgen de ZFW- en de AWBZ-premies fors.

De Raad is niet onder de indruk van de reactie van het kabinet op de vermogenstekorten. Volgens een woordvoerder is de bagatellisering van de tekorten “logisch' gezien de financiele problemen in de gezondsheidszorg. Berichten over de tekorten komen het kabinet immers “onvoorstelbaar onhandig' uit.

De Raad erkent dat het in haar prognoses van de tekorten uitgaat van `onverklaarbare kostenstijgingen'. “Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn, zoals het kabinet meent', stelt de woordvoerder.