Spoorlijn

De dreigende opheffing van de directe spoorverbinding tussen Eindhoven en Keulen heeft tot een breed verzet geleid. Eindhoven, enkele Nederlandse en Duitse gemeenten maken bezwaar. (ANP)