Smartengeld bepleit voor nabestaanden

In de wet moet een recht op smartengeld worden opgenomen voor nabestaanden van een overledene en naasten van ernstig gewonden.

Dat stelde mr. S.D. Lindenbergh, universitair docent bij de Universiteit Leiden en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van Haarlem, vandaag bij zijn promotie.

In de Nederlandse wet is op het moment vastgelegd dat alleen het slachtoffer van een ongeval materiele en immateriele schade op de veroorzaker van het ongeval kan verhalen. “De anderen komen daarbij in de kou te staan', aldus Lindenbergh. Hij stelt voor een vast bedrag van ongeveer 20.000 gulden per nabestaande of naaste uit te keren.

Lindenbergh pleit daarnaast voor richtlijnen voor de uitkering van een schadevergoeding aan slachtoffers. De rechter stelt de hoogte van het bedrag nu vast `naar billijkheid'. Daardoor kan het voorkomen dat het ene slachtoffer 300.000 gulden smartengeld krijgt en de ander 150.000 gulden voor een soortgelijk ongeval.

De rechtsongelijkheid die hierdoor ontstaat, kan volgens Lindenbergh worden beperkt door de rechter meer richtlijnen te geven. Deze zouden door een commissie bestaande uit artsen, rechters, verzekeraars en rechtswetenschappers moeten worden vastgesteld. Binnen die richtlijnen kan de rechter rekening houden met individuele omstandigheden van het slachtoffer. “Het kan best beter gestroomlijnd worden', meent Lindenbergh.

Het Verbond van Verzekeraars vindt de ideeen van Lindenbergh interessant. De verzekeraars zijn degenen die in het geval van smartengeld aan slachtoffers veelal voor de kosten opdraaien. Volgens A. van Leeuwen van het verbond houden verzekeraars zich al geruime tijd met het onderwerp van schadevergoeding aan nabestaanden bezig.

Het Verbond van Verzekeraars vindt vooral Lindenberghs idee om richtlijnen voor rechters voor de toekenning van smartengeld op te stellen nuttig omdat anders “iedereen allerlei zaken zou gaan claimen'. “Maar het is niet zo dat we morgen beginnen met smartengeld aan naasten uit te keren' aldus Van Leeuwen.