Regen teistert noorden en oosten

Storm gecombineerd met hevige regenval heeft vannacht en vanmorgen in het noorden en het oosten van het land voor grote overlast gezorgd. Het Waterschap Friesland kwam vanochtend in spoedzitting bijeen. In Drenthe Overijssel en Flevoland werden crisisteams in staat van paraatheid gebracht.

In het Refajaziekenhuis in Stadskanaal werden vanmorgen werkvertrekken en het personeelsrestaurant in het souterrain ontruimd omdat er 25 centimeter water in stond. Woningen in Coevorden en Schoonoord dreigden onder water te lopen. De Drentse politie kreeg vanmorgen veel meldingen over koeien die tot hun knieen in het water stonden. In het zuid-oosten van Friesland waaiden bomen om en liepen fietstunnels onder water. Opwaaiend grind vernielde ruiten van dertig in Harlingen geparkeerde auto's. De A28 bij Hoogeveen werd afgesloten.

Het waterschap Noorderzijlvest had gisteren enkele honderden zandzakken klaarliggen, omdat in Bedum, Winsum en Onderdendam een kritieke situatie werd verwacht. Op vier plaatsen werden uit voorzorg enkele zandzakken neergelegd, zoals op lage delen langs de kade van het Boterdiep in Onderdendam. Volgens voorzitter H. van 't Land van het waterschap is de situatie zorgelijk, omdat het boezempeil stijgt en er niet kan worden geloosd op het Lauwersmeer.

Het Wetterskip Fryslan kwam vanmorgen in spoedzitting bijeen omdat de Friese boezem het vele water niet meer kan verwerken. Mogelijk wordt een maalstop afgekondigd. Het gevolg is dat dan polders onder water komen te staan, omdat het waterpeil daar zal stijgen. Vermoedelijk zal besloten worden eerst de natuurgebieden onder water te laten lopen. De beide gemalen in Friesland, die water lozen op het IJsselmeer, draaien op volle toeren. In het Woudagemaal in Tacozijl werd gisteren een derde extra stoomketel in gebruik gesteld.

Drenthe telde vanmiddag minimaal zeven kritische locaties als gevolg van de wateroverlast. Volgens het Drentse crisisteam op het provinciehuis in Assen zijn drie kanalen zijn buiten hun oevers getreden: het Dommerskanaal bij Emmen, de Drentse Hoofdvaart bij Bovensmilde en het kanaal bij Noordscheschut.

Het Kanaal Buinen-Schoonoord bij Bronneger dreigde rond het middaguur door te breken. Ook bij Veenoord dreigt een dijkdoorbraak. Verder dreigt wateroverlast in de Emmer woonwijk Bargeres en het glastuinbouwgebied bij Erica. Uit andere Drentse plaatsen komen meldingen van kritieke punten binnen, deze zijn echter nog niet in kaart gebracht. De waterschappen spreken van een overmachtsituatie. Rond het middaguur werd 112,5 kubieke meter water per seconde uit het Meppelerdiep naar het Zwarte Water gepompt. Her en der wordt gespuid en worden dijken versterkt met zandzakken. De provincie roept automobilisten op niet door straten te rijden die onder water staan, in verband met het ontstaan van golven. Deze veroorzaken extra overlast. Defensie moet helpen de dijk bij Veenoord te versterken.

In Tollebeek in de Noordoostpolder zijn vanochtend vier woningen onder water gelopen. De zandzakken langs de Urkervaart konden het water niet tegenhouden. Het waterschap vreest dat de hele dorpskern onder water loopt. Het heeft een crisiscentrum in zijn gebouw in Emmeloord ingericht.