Reclassering laat lastige klanten links liggen

De Reclassering richt zich steeds meer op gedetineerden waar nog enige eer aan valt te behalen. Echte probleemgevallen vallen vaker buiten de boot.

Hierdoor dreigen hopeloze gevallen uit de onderste lagen van de samenleving aan hun lot te worden overgelaten. Dit concludeert socioloog C. Schuyt van de Universiteit van Amsterdam, na een enquete onder reclasseringsmedewerkers ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Reclassering Nederland. De taakstraf heeft het humane karakter van het strafrecht vergroot, concludeert Schuyt. Maar tegelijkertijd wordt een stengere houding aangenomen tegenover degenen die die niet in het `humane circuit' terecht komen. (ANP)