Provincie Utrecht voert ambtseed in

De provincie Utrecht voert vanaf 1 januari 1999 de ambtseed in. Bij indiensttreding zullen ambtenaren voortaan weer een eed of belofte moeten uitspreken.

De provincie wil daarmee de integriteit van het ambtelijk apparaat verhogen. De eed werd in 1975 afgeschaft, maar wordt nu weer ingevoerd na een onderzoek naar de kwetsbaarheid van functies. Aanleiding daarvoor was een oproep van wijlen minister Dales van Binnenlandse Zaken aan overheidsorganisaties om aandacht te besteden aan de risico's van `machtsbederf'.