Oogst bedreigd, boeren vragen steun

De aanhoudende zware neerslag en de storm van de afgelopen dagen hebben de oogsten in met name het oosten en noorden een gevoelige klap toegebracht. Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO-Nederland breiden de problemen zich echter uit over het hele land als het niet snel minder gaat regenen.

Vooral de landbouw ondervindt grote hinder van de extreme regenval van de afgelopen dagen. De aardappeloogst dreigt grotendeels te mislukken en ook andere gewassen rotten weg in de grond. In Drenthe zijn al vele stallen ondergelopen en de eerste tienduizenden dode kippen zijn vanochtend gerapporteerd. De waterschappen in Overijssel adviseren de veeboeren in de polders in de Kop van Overijssel al het vee met spoed van het land te halen.

De Noordelijke Land en Tuinbouworganisatie (NLTO) wil dat “met onmiddellijke ingang' de Wet Tegemoetkoming Schadevergoeding (WTS) bij rampen toegepast wordt in het noordoosten van Nederland. Volgens secretaris A. Maat van NLTO is er sprake van een “rampzalige situatie', omdat de gewassen niet meer van het land gehaald kunnen worden. Tractoren en rooimachines zakken weg in de drassige grond. “De schade aan de akkerbouw bedraagt in het noorden momenteel al 200 miljoen, over de andere sectoren is nog niets te zeggen', aldus Maat.

LTO-Nederland probeert vandaag een overzicht te krijgen van de totale schade aan de gewassen. “We zullen proberen om de huidige schadegevallen ook onder de regeling zoals die in september is toegepast te krijgen', aldus een woordvoerder van LTO. LTO-voorzitter Doornbos zou vanmiddag een gesprek hebben met premier Kok over de wateroverlast.

Het ministerie van Landbouw voelt echter nog niets voor een schadevergoeding. De WTS, die bij de wateroverlast in september wel werd toegepast, komt volgens minister Apotheker nu niet in aanmerking omdat er nog geen sprake is van maatschappelijke ontwrichting. In de gedupeerde provincies zijn echter al wel ontruimingen van bedrijven en van een ziekenhuis gemeld en ook wegen dreigen op meerdere plaatsen onder te lopen.

Op sommige plaatsen wordt al met zandzakken gewerkt om het water tegen te houden.

Het vaak gehanteerde Borgstellingsfonds, waarbij agrarische ondernemers gunstige leningen kunnen afsluiten om geleden schade te compenseren, is volgens LTO niet voldoende om de enorme schade te dekken.

“Het gaat om tonnen schade per bedrijf, daar is niet tegenop te lenen. Dit valt niet meer onder het reguliere bedrijfsrisico', aldus de LTO-woordvoerder.