Netanyahu stelt stemming over akkoord uit

De Israelische premier Netanyahu heeft gisteren een stemming in de regering over het interim-akkoord van Wye Plantation met de Palestijnen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Als reden voor dit besluit wordt in Jeruzalem het uitblijven van een gedetailleerd Palestijns plan ter bestrijding van het terrorisme opgegeven.

De Palestijnen zouden een dergelijk document een week na de ondertekening van het akkoord aan Israel overleggen. Aangezien de Palestijnen tot zaterdag de tijd hebben dit te doen loopt dit besluit van Netanyahu op het tijdschema vooruit.

Volgens de krant Ha'arets van vandaag heeft Netanyahu dit besluit genomen wegens de sterke weerstand die hij in de regering tegen het akkoord ondervindt. Voorlopig is er volgens commentatoren nog slechts sprake van een tactische zet.

Politici uit de rechtervleugel van de regeringscoalitie die de afgelopen dagen met Netanyahu hebben gesproken, zeiden dat hij hun te verstaan had gegeven vastbesloten te zijn het nieuwe interim-akkoord uit te voeren. Vanavond komt het centrale comite van Likud in Tel Aviv bijeen.

De verwachting in Likud-kringen is dat dit grote partijforum Netanyahu met een denderende ovatie zal steunen waardoor het protest van zijn tegenstanders in de partij wordt overstemd.

Sterke oppositie is te verwachten van Benni Begin en Uzi Landau. Beide politici laten geen gelegenheid voorbij gaan om het akkoord van Wye Plantation als een ramp te veroordelen.

Netanyahu `beheerst' echter het centrale comite. Door het overdonderen van zijn tegenstanders daar krijgt hij meer politieke speelruimte om de tegenstanders in de regering tegen zijn beleid tot de orde te roepen. De grote vraag is hoe de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ariel Sharon, zich zal opstellen.

Als medeonderhandelaar van het akkoord met Arafat zou hij in het kabinet voor moeten stemmen. Sharon blijft er echter bij dat 13,1 procent terugtrekken uit de Westelijke Jordaanoever Israels veiligheid in gevaar brengt. De verwachting is dat hij zich tenslotte van stemming zal onthouden.

Nu de inhoud van het akkoord van Wye Plantation tot de politiek in details doordringt blijkt dat er geen sprake is van een formele annulering van de anti-Israelische paragrafen in het Palestijnse handvest.

De verandering van het handvest zal plaatshebben door een bijeenkomst van leden van de Palestijnse Nationale Raad en andere Palestijnse lichamen in aanwezigheid van president Bill Clinton in Gaza.

Van een amendering van het handvest met een tweederde meerderheid door het PNR is dus geen sprake. Op dit punt zal Netanyahu door zijn tegenstanders en critici op de proef worden gesteld.