Minder studenten bij zorgopleiding HBO

Het aantal leerlingen dat een hogerberoepsopleiding voor de gezondheidszorg volgt is ten opzichte van vorig jaar met zes procent gedaald, zo blijkt uit de vooraanmeldingen bij de hogescholen. Het totaal aantal HBO-studenten steeg met ongeveer drie procent naar 81.044.

Volgens de HBO-raad volgen dit jaar 7.377 jongeren een zorgopleiding tegen 7.847 vorig jaar. Behalve verpleegkundigen betreft dit onder meer logopedisten, mondhygienisten en fysiotherapeuten. Bij de HBO-opleiding verpleegkunde daalde het aantal studenten van 3.833 naar 3.593. Zeer populair is het hoger economisch onderwijs, waar het aantal studenten met elf procent is gestegen.

Eerder was al bekend dat het aantal leerlingverpleegkundigen op alle niveaus sterk terugloopt. Volgens cijfers van het onderzoeksinstituut NZi volgden in 1990 nog 11.834 jongeren in een ziekenhuis een interne opleiding, en vorig jaar 5.802. Het aantal leerlingen in het dagonderwijs daalde in dezelfde periode van 15.365 tot 10.512.

De komende jaren dreigt een tekort van naar schatting 20.000 verpleegkundigen te ontstaan. Nu al is er een gebrek aan hoogopgeleiden. Ziekenhuizen sluiten regelmatig bedden wegens onvoldoende personeel.

De meest genoemde oorzaak voor het tekort aan verpleegkundigen is het slechte imago van de gezondheidszorg (hard werken voor weinig geld) en de concurrentie met sectoren als de automatisering, waarin veel meer valt te verdienen. Met `imagocampagnes' probeert de zorgsector al enige tijd scholieren ertoe te bewegen toch voor een opleiding in de gezondheidszorg te kiezen.

Verpleegkundigen voerden het afgelopen voorjaar actie voor een `concurrerende CAO'.