Leden vragen meer visie van partijtop D66; Kritiek op Kok en De Graaf

Binnen D66 is een groep van ruim zestig leden ontstaan die de organisatie en het beeld van de partij drastisch wil wijzigen. De groep die verscheidene jonge Democraten omvat die door de partijtop als nieuwe gezichten zijn gepresenteerd, verwijt de partij gebrek aan ambitie.

`Opschudding', zoals de groep zich noemt, presenteert zich deze week in het weekblad Vrij Nederland. Deelnemers zijn onder anderen Kamerlid Stefanie van Vliet, oud-voorzitter van de Jonge Democraten Dennis Hesseling en de woordvoerder van Eurocommisaris Van den Broek, Lousewies van der Laan. Op het eerstvolgende partijcongres, op 21 november, zal de groep twintig moties indienen. Zij wil onder andere dat de `identiteit' en de `kernwaarden' van de partij schriftelijk worden vastgelegd en `herkenbaar' worden uitgedragen. Concrete voorstellen zijn onder andere het organiseren van `visiedagen' waarop actuele kwesties als Schiphol worden besproken, het veranderen van de partijkleur van groen in geel en het invoeren van de ondertitel `sociaal-liberaal' in de partijnaam. Bij de groep leeft vooral ongenoegen over de rol van partijvoorzitter Tom Kok. Deze zou te veel tijd besteden aan zijn werk bij een verzekeringsmaatschappij. “Wij willen iemand die tijd en gelegenheid heeft om zich aan de partij te wijden en die leiding geeft', zegt de groep in Vrij Nederland. “Kok komt daar nu te weinig aan toe. Hij is nogal gericht op de Tweede-Kamerfractie.' De kritiek van de jonge D66-leden komt vier maanden na een rapport van het wetenschappelijk bureau, waarin de partij “gebrek aan visie en durf' werd verweten. De partijtop reageerde destijds laconiek op het rapport en doet dat nu ook. Kok laat weten dat hij het initiatief “toejuicht'. “Hij ziet het in het verlengde van zijn oproep aan de nieuwe generatie om de partij met ideeen te bestoken', aldus een woordvoerder.

Het initiatief van `Opschudding' valt samen met een kritisch artikel in het blad Idee van het wetenschappelijk bureau.

Scheidend eindredacteur Allan Varkevisser stelt daarin de vraag waarom D66 haar `uitdagende' karakter heeft verloren. Als verklaring geeft hij de opkomst van politici met een ambtelijk verleden, “verlichte bureaucraten', waarbij hij partijleider Thom de Graaf als voorbeeld noemt. “De meer culturele opvatting van politiek werd langzaam maar zeker ingeruild voor een smallere, bestuurlijke visie. Politiek voor burgers inplaats van van burgers.'