Kwartaalwinst Akzo licht gedaald; Beter resultaat over 1998 verwacht

Het Nederlands-Zweedse chemieconcern Akzo Nobel heeft in het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst behaald van 430 miljoen gulden. Dat is een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode in 1997, toen het nettoresultaat 455 miljoen gulden bedroeg.

De omzet steeg daarentegen sterk van 6,098 miljard gulden in het derde kwartaal van `97 tot 7,53 miljard gulden in de afgelopen drie maanden. Volgens plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur Frohlich is de winstdaling vooral te wijten aan verslechterende economische omstandigheden in met name Azie, Rusland en Latijns Amerika. “Hoewel de verschillende onderdelen van Akzo Nobel in het algemeen goed hebben gepresteerd, was het resultaat over het derde kwartaal wegens dat slechte economische klimaat enigszins lager dan het recordniveau in de overeenkomstige periode van vorig jaar', zei Frohlich.

Het nettoresultaat zal dit jaar iets hoger liggen dan vorig jaar zo verwacht Frohlich. Naar schatting zal de winst uiteindelijk 1,323 miljard gulden bedragen, ten opzichte van 1,254 miljard gulden vorig jaar.

Frohlich verwacht dat de crisis in Azie door het diepste punt heen is. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen Japan en Zuidoost-Azie. Wat Japan betreft verwacht Frohlich dat de conjunctuur binnenkort weer zal aantrekken. Maar ook voor Zuidoost-Azie ziet hij positieve signalen. Vooral de scheepsbouw in Zuid-Korea maakt snelle vorderingen door.

De geneesmiddelen, verven en lakken en vezels hebben een toename van de resultaten weten te behalen, wat deels is toe te schrijven aan de overname van bedrijven. De chemiedivisie kon het uitzonderlijk hoge resultaat van vorig jaar niet evenaren. De nettobijdrage van het voormalige Britse bedrijf Courtaulds, dat dit jaar werd overgenomen, is het eerste kwartaal dat het bedrijf meedoet licht negatief. “De groei van onze activiteiten werd nadelig beinvloed door de ontwikkelingen in Zuidoost-Azie, Japan Rusland en Latijns-Amerika.

Verder werd ook een negatieve invloed uitgeoefend door de sterke valuta in Europa ten opzichte van de Amerikaanse dollar.'

De omzet in het derde kwartaal steeg met 23 procent. Per saldo heeft het aankopen en afstoten van bedrijven tot een toename van 25 procent geleid, waarvan 22 procent is toe te schrijven aan Courtaulds. De afzet nam toe met een procent, terwijl de gemiddelde verkoopprijzen in het derde kwartaal van dit jaar onveranderd bleven. Valuta-omrekening had een negatief effect van 3 procent.

Het bedrijfsresultaat van Akzo Nobel steeg met 9 procent tot 765 miljoen voornamelijk door de consolidatie van Courtaulds. Los van dit overname-effect behaalden de divisies geneesmiddelen, verven en lakken en vezels een bescheiden toename van het resultaat. De resultaten van de chemie waren lager. Vooral hier hadden lagere valutakoersen een nadelige invloed op de resultaten.

Het bedrijfsresultaat uitgedrukt in procenten van de omzet bedroeg 10,2 procent, tegenover 11,5 procent in het derde kwartaal van `97. Deze daling werd voor een deel veroorzaakt door de verandering in de samenstelling van het produktpakket na de overname van Courtaulds. Het nettoresultaat over de eerste negen maanden steeg tot 1,32 miljard gulden ofwel 4,64 gulden per aandeel. Vorig jaar bedroeg dat 1,25 miljard gulden, of 4,40 gulden per aandeel. Het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden nam toe van 1,91 miljard tot 2,11 miljard gulden. De omzet over de eerste drie kwartalen van het jaar vertoont een stijging van 18,1 miljard naar 20,1 miljard gulden. Over de verwachtingen voor het volledige jaar zei de Frohlich: “Afgezien van incidentele resultaten verwachten we een geringe toename van het nettoresultaat dit jaar.' Deze verwachting is gebaseerd op de veronderstelling dat de economische omstandigheden niet verder zullen verslechteren.'