Huibregtsen wint geding tegen krant

Een geruchtmakende publicatie over W. Huibregtsen op de voorpagina van de Volkskrant van 10 februari is onrechtmatig geweest. De rechtbank in Amsterdam heeft dat vanmorgen bepaald.

In een vraaggesprek met de toenmalige voorzitter van de overkoepelende Nederlandse sportbond NOC*NSF zou Huibregtsen kroonprins Willem-Alexander een judas en een saboteur hebben genoemd en hem lafheid hebben verweten. Na bestudering van de aantekeningen van Volkskrant-journalist H. van Wissen en de lezing van beide partijen concludeerde de rechtbank dat de woorden `lafheid' en `saboteur' Huibregtsen in de mond zijn gelegd.

Anders oordeelde de rechter over de aanduiding `judas'. Huibregtsen duidde in het telefoongesprek met Van Wissen zeven mensen aan als judas. Hij deed toen de uitspraak: “En de laatste maakt het `t bontst.' Op de zitting, twee weken geleden verklaarde Huibregtsen dat hij daarmee niet de kroonprins, maar IOC-voorzitter Samaranch had bedoeld. De oorzaak van deze vergissing berust volgens de rechter bij Huibregtsen zelf. Samaranch had Huibregtsen in februari vlak voor het vraaggesprek gepasseerd voor een bestuursfunctie bij het Internationaal Olympisch Comite ten faveure van de kroonprins.

Huibregtsen, die naar aanleiding van het vraaggesprek aftrad als voorzitter van NOC*NSF, reageerde vanmorgen verheugd. “Dit is de kern van zaak', zei hij. Huibregtsen zal vrijwel zeker in een volgende rechtsprocedure een schadevergoeding van de Volkskrant eisen.

Dat de rechter hem schuldig verklaarde aan het misverstand over wie hij een judas had genoemd, stelde Huibregtsen teleur: “De rechter is wel erg meegaand met de journalist. Ik heb moeten aantonen dat ik uitspraken niet heb gedaan en niet andersom. En als de journalist mij niet goed blijkt te hebben begrepen, zou dat mijn schuld zijn.' Ook mr. H. Boukema de advocaat van Huibregtsen, toonde zich tevreden met het vonnis.

“De consequentie van deze uitspraak voor de journalistiek is dat een krant moet instaan voor de letterlijke citaten die zij publiceert.' Volgens de hoofdredacteur van de Volkskrant, P. Broertjes, heeft Huibregtsen te veel gekregen. “De woorden lafaard en saboteur heeft Huibregtsen wel degelijk gebezigd.' Op veel punten heeft zijn krant het er in de zaak goed van afgebracht, zegt Broertjes. “Maar in de cruciale zaken kregen we geen gelijk. De rechters houden de kerk goed in het midden.'