Gemeenteraad Ter Aar zegt vertrouwen in wethouders op

De bestuurlijke crisis in de gemeente Ter Aar is in een nieuwe fase terecht gekomen. Gisteravond zegde de gemeenteraad het vertrouwen op in twee van de drie wethouders, mevrouw E. Kraak (Progressief Akkoord) en mevrouw I. Riedel-Claus (VVD). De derde wethouder J. Born (GemeenteBelangen) stapte uit eigen beweging op.

De Raad was bijeen in een extra vergadering om te spreken over het voornemen van Gedeputeerde Staten de gemeente Ter Aar op te heffen. Toen Kraak en Riedel weigerden op te stappen, dienden CDA, VVD en GemeenteBelangen een motie van wantrouwen in. Kraak zegt alleen op te zullen stappen als Gedeputeerde Staten de zelfstandigheid van Ter Aar garanderen. Tegen haar is nu een ontslagprocedure in werking gesteld. Wethouder Riedel beraadt zich.

Een recent onderzoek naar de bestuurlijke situatie in de gemeente wees uit dat het management zwak is en de politieke cultuur regenteske trekken vertoont. Het organisatieadviesbureau Van Naem & Partners, dat het onderzoek verrichtte adviseerde de gemeenteraad wethouders aan te wijzen die de gemeente `fusierijp' kunnen maken. De fracties van CDA, GemeenteBelangen en VVD namen dat advies over en vroegen de wethouders op te stappen.

CDA-fractieleider A. Otto zegt grote waarde te hechten aan het advies van Van Naem & Partners, omdat hij niet het verwijt van de provincie Zuid-Holland wil krijgen niet mee te werken aan de oplossing van de lokale bestuurscrisis. “Als we ons constructief opstellen, is er nog een kans dat de gemeente haar zelfstandigheid behoudt.' Hij gaat deze week nog met de andere drie partijen proberen een nieuwe coalitie te vormen. Voor 1 januari 1999 moet de gemeente een voorstel bij GS indienen voor herindeling van Ter Aar.

Per 1 november volgt L.J. Lyklema uit het Friese Kollum A. van den Berge op, sinds 1997 waarnemend burgemeester.