Brazilie komt met financieel saneringsplan; Hulp IMF op komst

De Braziliaanse president Fernando Henrique Cardoso geeft gisteren een vergaande sanering van de overheidsfinancien aangekondigd om zijn land voor een financiele crisis te behoeden en de weg vrij te maken voor een internationaal hulppakket van minstens 30 miljard dollar.

Cardoso sprak in een televisierede van bezuinigingen “zonder weerga' om het begrotingstekort van 8 procent van het bruto binnenlands product te verminderen. De bezuinigingen voor de begroting van volgend jaar belopen 8,7 miljard real (7,3 miljard dollar). Daarnaast zullen de belastingen met een nog groter bedrag worden verhoogd. Het ministerie van Financien zou hierover vandaag nadere bijzonderheden geven. Het totale versoberingspakket, inclusief belastingverhogingen, zal naar verwachting zo'n 20 miljard dollar bedragen.

President Cardoso zei gisteren dat nog meer bezuiningen onverantwoord zouden zijn geweest. “Dat zou neerkomen op een verlamming van de belangrijkste activiteiten van de staat', zei hij. De Braziliaanse president kondigde belangrijke hervormingen aan van het sociale zekerheidsstelsel en het ambtenarenapparaat, die eerder in het Congres zijn gestrand.

Tot de maatregelen behoren onder meer een verhoging van belasting op financiele transacties en van bijdragen van ambtenaren aan sociale zekerheid. De persoonlijke inkomstenbelasting en sociale premies van werknemers in de particuliere sector zullen niet omhoog gaan. “We zullen evenwichtige maatregelen nemen, een beetje op elk gebied, en altijd met de zorg om de armsten te beschermen', aldus Cardoso. De maatregelen zullen volgens hem weer ongedaan worden gemaakt, zodra de overheidsfinancien weer meer in evenwicht zijn.

De aangekondigde maatregelen weken niet substantieel af van berichten in de lokale pers de afgelopen weken. “De vraag blijft of het genoeg is', aldus econoom Joaquim Eloy de Toledo van de Universiteit van Sao Paulo. “Ik denk het niet en de president gaf aan dat hij het ook niet denkt, omdat hij zei dat het slechts het begin is.'

De begrotingsmaatregelen, die de koers voor de komende drie jaar uitstippelen, moeten de weg vrijmaken voor een hulpprogramma onder leiding van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van minimaal 30 miljard dollar. In financiele kringen in Washington verluidde dat het bedrag tot 35 miljard dollar kan oplopen. Brazilie hoopt met de maatregelen het vertrouwen van buitenlandse investeerders in de grootste economie van Zuid-Amerika en de achtste economie ter wereld te herstellen.

Nadat de financiele crisis in Azie deze zomer overwaaide naar Rusland, ontstond onder beleggers de vrees dat ook Brazilie zou worden aangestoken. Zij sluisden daarop grote sommen geld terug. Het IMF zegde eerder dit jaar toe met forse kredieten over de brug te komen. Het fonds was vooral bang dat als Brazilie in een diepe crisis geraakt de malaise zich snel over ander Latijs-Amerikaanse landen zou verspreiden, wat weer grote gevolgen voor de Verenigde Staten kan hebben. (AP, Reuters)