Borst wil actie tegen genezers

De Inspectie voor de gezondheidszorg moet alternatieve genezers tijdelijk uit de markt kunnen halen als hun optreden schadelijk is voor de volksgezondheid. Minister Borst (Volksgezondheid) wil daartoe de bevoegdheden van de Inspectie verruimen, zo heeft ze gisteren voor de radio verklaard.

Op dit moment kan de Inspectie alleen ingrijpen bij hulpverleners die als zodanig zijn erkend en die staan geregistreerd in het `BIG-register' (Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg). De bescherming die deze wet geeft aan een aantal beroepen in de gezondheidszorg geldt zolang betrokkenen voldoen aan omschreven opleidings- en vaardigheidseisen. Bij periodieke herregistratie in het register wordt daarop toegezien. Wie niet (meer) in het register is opgenomen, mag zich bijvoorbeeld geen arts of fysiotherapeut noemen.

Afgelopen weken werd in de publiciteit een aantal sterfgevallen geweten aan het optreden van alternatieve genezers. De hoofdinspecteur gezondheidszorg, J. Verhoeff, verklaarde toen wel te willen ingrijpen maar dat niet te kunnen omdat dit niet was toegestaan. Alleen het openbaar ministerie kan dit, op basis van klachten of omdat het strafbare feiten vermoedt.

Borst wil de Inspectie de bevoegdheid geven een praktijk te sluiten als wordt vermoed dat het optreden de (volks)gezondheid ernstige schade berokkent. Dit zou dan alleen mogelijk zijn zolang het onderzoek van het OM en de mogelijk daar op volgende afhandeling door de rechter duurt.

Een suggestie om ook alternatieve genezers te registreren, en hen zo onder het regime van de Inspectie te brengen, wees Borst van de hand.