`Apple moest voor Microsoft kiezen'

Microsoft komt steeds meer onder druk te staan in de lopende rechtzaak naar het misbruik van zijn sterke positie. Pas na harde dreigementen zou pc-fabrikant Apple gezwicht zijn.

De keuze van computerbedrijf Apple voor Internet Explorer had plaats onder druk van Microsoft. Dat bleek gisteren in de antimededingingszaak tegen Microsoft.

De verklaring van Apple vond plaats op de laatste dag dat Netscape-topman James Barksdale in de getuigenbank had plaatsgenomen. Hij werd gisteren ondervaagd door de advocaat van het ministerie van Justitie die hem als getuige had opgeroepen.

Barksdale vertelde onder meer dat hij verbaasd was geweest toen Apple in 1997 expliciet koos voor Explorer en tegelijkertijd bekendmaakte voor Explorer te kiezen `omdat het het betere product was'. Hij belde Steve Jobs van Apple maar kreeg Fred Anderson, een andere topman, te spreken en deze zei dat Apple `dood' zou zijn als het Explorer niet zou nemen. Microsoft had gedreigd het software-programma Office, inclusief Word, niet meer te leveren. Apple kon zich dat niet permitteren. Kennelijk in ruil voor die concessie nam Microsoft begin augustus vorig jaar een belang van 150 miljoen dollar in Apple.

Hiermee is de suggestie gewekt dat Microsoft Apple op dezelfde wijze onder druk heeft gezet als het zou hebben gedaan met Netscape. Laatstgenoemde bedrijf is echter niet bezweken. Tot nu toe heeft de rechtszaak zich specifiek gericht op een vergadering op 21 juni 1995 toen Microsoft zou hebben geprobeerd met Netscape een overeenkomst ter verdeling van de markt te sluiten.

Microsoft zou hebben voorgesteld dat zij het navigatieprogramma Internet Explorer aan Windows-gebruikers zou leveren en Netscape zou de rest van de besturingssystemen mogen hebben. Meer dan negentig procent van de pc's in de wereld maakt gebruik van Windows hetgeen dus geen aantrekkelijke deal voor Netscape zou zijn.

In ruil voor Netscape's akkoord zou Microsoft een belang in het bedrijf nemen van een paar honderd miljoen dollar. Netscape weigerde echter.

Volgens getuigen die bij de vergadering aanwezig waren uitte Microsoft dreigende taal. Netscape-topman Marc Andreessen heeft later verklaard dat hij “verwachtte de volgende ochtend met een bloederige computerterminal naast zich in bed wakker te worden', net als in de film de Godfather. Microsoft ontkent deze versie van de gebeurtenissen en hield deze ontkenning aanvankelijk bij hoog en bij laag vol in zijn ondervraging van Barksdale. Het bleek ook dat voorzitter Jim Clark van Netscape degene was die het contact met Microsoft zou hebben geentameerd en niet andersom. Clark deed dit buiten medeweten van zijn collega's in, zoals hij zelf zegt “een moment van zwakte'.

Barksdales optreden begon vorige week dinsdag. Om tijd te winnen beschouwde rechter Thomas Penfield Jackson een rechtbankverklaring onder ede van 120 pagina's als bekend en kon de kruisondervraging door de Microsoft-advocaat John Warden meteen beginnen. Warden trok daar dagen voor uit en probeerde het belang van de zogeheten Godfather-vergadering alsook het dreigende karakter ervan, te bagatelliseren.

Afgelopen weekend dook opeens een verklaring op die Netscape-advocaat Gary Reback de dag na de vergadering naar Justitie had gestuurd. Microsoft protesteerde tegen het gebruik van het document in de rechtszaal omdat het niet eerder bekend was. Justitie was het kwijt en Reback had het dit weekend opnieuw gefaxt. Toen dat protest geen effect had, gaf Microsoft er een nieuwe draai aan door te opperen dat Netscape de Godfather-vergadering had voorgesteld om Microsoft in de val te lokken.

Het bedrijf was immers onmiddellijk daarna naar Justitie gelopen!

Hier eindigde de ondervraging door Warden en kon Justitie ook zijn eigen getuige nog een keer horen. Met behulp van een lawine van e-mails en interne documenten liet Justitie zien dat Microsoft het al in 1994 op Netscape had gemunt. Diverse e-mails laten zien dat Microsoft vier jaar geleden al pogingen deed om met Netscape in overleg te treden.

In de rechtszaak tegen Microsoft zal vandaag meer van de op video vastgelegde ondervraging van topman Bill Gates, die vandaag zijn 43ste verjaardag viert, aan de orde komen. Microsoft heeft Gates niet op de lijst van getuigen gezet omdat zijn topman vaak snel geirriteerd is en zich misschien verspreekt. Gates blijkt zich volgens de videobandopname weinig uit het verleden te kunnen herinneren. De ondervragers van Justitie bleken hem pas na enig aandringen zijn naam te kunnen ontfutselen. Volgens waarnemers die de video kennen is Gates vaak zeer ongemakkelijk en probeert hij ontwijkende antwoorden te geven op de gestelde vragen.

Ook komt David Colburn van America On-Line (AOL) nog in de getuigenbank. AOL is het bedrijf dat onder druk van Microsoft voor Internet Explorer koos. De e-mails waaruit dat blijkt vormen nieuwe munitie voor de aanklachten van het departement van Justitie tegen Microsoft.

    • Lucas Ligtenberg