UvA krijgt leerstoel hermetische filosofie

De Universiteit van Amsterdam krijgt een leerstoel voor de geschiedenis van de hermetische filosofie en alternatieve religies vanaf de Oudheid tot heden. De kosten ervan, ongeveer een miljoen gulden per jaar, worden betaald door de Stichting leerstoel in de hermetische filosofie en aanverwante stromingen, waarvan de financiers onbekend blijven. Dat is bevestigd door prof.dr. J.W. van Henten, voorzitter van de afdeling theologie en religiestudies van de faculteit der geesteswetenschappen. De nieuwe leerstoel wordt onderdeel van deze afdeling. Vooral de traditie van de hermetische filosofie komt aan bod. Deze filosofie was niet alleen in de Oudheid een belangrijke leerstoel, maar had ook aanzienlijke invloed op het gedachtengoed van de Renaissance. De leerstoel omvat ook de bestudering van Oosterse godsdiensten in de Westerse cultuur en de new-agebeweging. Van Henten noemt het aanbod van de stichting een goede zaak.

De universiteit behoudt de volledige zeggenschap over de benoeming van de wetenschappers. Deze leerstoelgroep is officieel niet gekoppeld aan de zakenman en kunstverzamelaar J. Ritman, zegt Van Henten. Ritman heeft de Bibliotheca Philosofica Hermetica opgebouwd, de grootste verzameling oude geschriften over de christelijk-hermetische filosofie ter wereld. (ANP)