Tuchtrechter straft BCG adviesbureau; Na handelwijze in Emmen

De tuchtrechter van de organisatie-adviesbranche heeft gisteren het Amsterdamse adviesbureau de Boer & Croon Group (BCG) bestraft met een `waarschuwing'.

De BCG-adviseurs Ed. van Thijn en Jos Staatsen hebben “in strijd gehandeld met de gedragsregels' van de ROA (de Raad van Organisatie-Adviesbureaus) toen zij drie jaar geleden het college van Emmen adviseerden in een hoog opgelopen bestuursconflict.

BCG is het oneens met de uitspraak en stapt met onmiddellijke ingang uit de ROA. “Officieel heet het nog dat we ons beraden op ons lidmaatschap' zegt Floris Croon, vennoot van BCG. Maar een andere “oplossing' acht Croon onwaarschijnlijk.

De tuchtrechtprocedure was aangespannen door de twee omstreden Emmense ambtenaren G.J. van den Elst en H. Boersma die mede naar aanleiding van het BCG-advies strafontslag hadden gekregen van de gemeente.

De tuchtrechter (de commissie van toezicht van de ROA) stelde gisteren vast dat de adviseurs hebben verzuimd hun advies eerst aan deze ambtenaren voor te leggen alvorens het naar de opdrachtgever te sturen.

BCG had zich in eerste instantie met succes verweerd tegen de klacht van de twee ambtenaren. De adviesgroep meende dat Van Thijn en Staatsen niet onder het ROA-tuchtrecht vielen omdat ze voor een dochter van BCG werkten die geen lid is van de ROA. Maar de tuchtrechter heeft nu bepaald dat de dochteronderneming van BCG die wel onder het tuchtrecht valt er maar voor moet zorgen dat andere BCG-dochters zich ook aan de ROA-gedragsregels houden.

Voor BCG is dit onderdeel van de tuchtuitspraak aanleiding om uit de ROA te stappen, de organisatie die zo'n 25 grote en bekende organisatie adviesbureaus bundelt. Croon: “Tuchtrechtspraak van de eigen branche-organisatie is belangrijk, of laat ik zeggen: gewenst, zolang die organisatie zich niet buiten het eigen werkterrein begeeft.'

Rene Kottman, directievoorzitter van Berenschot en mede-opsteller van de huidige gedragsregels, vindt de redenering van Floor Croon om de ROA de rug toe te keren “kinderachtig' en “geen hout snijden'. Volgens Kottman “verschuilt' het adviesbureau zich achter het argument dat het verschillende rechtspersonen onder een dak heeft.

Directeur A. Onnes van adviesbureau Bakkenist vindt de opstelling van BCG niet navolgbaar. Bakkenist zou in zo'n geval eerst hoger beroep aantekenen en de kwestie binnen de ROA bespreken alvorens op te stappen. Bakkenist zit op het ogenblik zelf in de beklaagdenbank bij de ROA-tuchtrechter in verband met het bijbaantje van procureur-generaal Steenhuis bij Bakkenist.

De advocaat van de twee oud ambtenaren van Emmen, G. van Amstel, ziet zich in de uitspraak van de tuchtrechter gesterkt in zijn pogingen schadevergoeding te claimen voor zijn clienten.

    • Petra de Koning
    • Geert van Asbeck