Teams van artsen bij vraag om euthanasie

Artsen die te maken hebben met een verzoek om euthansie, moeten een beroep kunnen doen op teams van gespecialiseerde artsen.

Minister Borst (Volksgezondheid) gaat de opzet van een landelijk netwerk met dergelijke teams financieel steunen.

De minister zegde dit gisteren toe, omdat haar is gebleken dat een proef in Amsterdam met het verlenenen van steun door deskundige artsen succesvol was. Borst deed de toezegging bij de presentatie van de evaluatie van dit proefproject. Het experiment was een initiatief van de landelijke artsenorganisatie KNMG en de plaatselijke huisartsenvereniging.

Voordat een arts tot euthanasie overgaat, moet hij een van hem onafhankelijke collega raadplegen. In de praktijk levert dit vaak problemen op, omdat deze niet altijd beschikbaar is of niet over de gewenste kennis van zaken beschikt. De twee artsenorganisaties vormden daarop in juni 1997 aparte deskundigenteams die door (huis)artsen kunnen worden geraadpleegd.

Deze teams, die volgens een vast protocol werken, zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. De artsen kunnen bij de consulenten ook terecht met medisch-technische vragen (zoals over het gebruik van welk euthanaticum) en met juridische vragen. De helft van de Amsterdamse huisartsen heeft in de proefperiode de consulenten een of meerdere keren geraadpleegd: 84 keer werd om een consult gevraagd en 53 keer om informatie en advies. Zo'n 90 procent van de hulp vragende huisartsen was tevreden over de consulenten.

Anders dan verwacht is het aantal meldingen van de euthanasie in Amsterdam tijdens de proef niet gestegen: dit zijn er 190 per jaar. Ruim driekwart van de Amsterdamse huisartsen zegt ooit euthanasie te hebben uitgevoerd of heeft hulp verleend bij zelfdoding. Van de Amsterdamse artsen zegt 70 procent ook ooit door een collega te zijn geconsulteerd.

Borst ziet het als een taak voor KNMG en de Landelijke Huisartsen Vereniging om een landelijk net van gespecialiseerde artsen op te zetten. Daarbij moet wel met regionale verschillen rekening worden gehouden, aldus Borst.

De minister wil voor zo'n netwerk wel extra geld uittrekken, maar ze weet nog niet hoeveel daarvoor beschikbaar is.