Probleem met jaar 2000 niet tijdig opgelost

Minder dan de helft van de organisaties die werken aan de oplossing van het millenniumprobleem verwacht dat alle cruciale computers en systemen op tijd gereed zullen zijn. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd voor het Millenniumplatform.

Dit `platform' coordineert de aanpak van het probleem dat optreedt doordat veel computers de overgang naar het jaar 2000 niet aankunnen. Het halfjaarlijks onderzoek naar de voortgang is vanmorgen in Den Haag gepresenteerd.

Volgens onderzoeker PA Consulting heeft driekwart van de Nederlandse bedrijven geinventariseerd wat de problemen zijn. Steeds meer concluderen dat het probleem niet tijdig kunnen oplossen. “Alarmerend', aldus platform-voorzitter J. Timmer vanochtend. Drie procent van de organisaties zegt gereed te zijn met de oplossing 49 procent denkt dat het voor eind 1999 lukt.

Een derde van de ondervraagden geeft aan al voor aanvang van de volgende eeuw problemen te zullen ondervinden. Dit kan gebeuren doordat computersystemen gebruik maken van data die in de toekomst liggen. Zo hebben sommige credit card-maatschappijen al moeilijkheden ondervonden met pasjes waarvan de geldigheid na 2000 verliep.

Uit het onderzoek komt naar voren dat juist grotere organisaties die vroeg met een inventarisatie begonnen nu in problemen dreigen te raken. Kleinere organisaties maken dankzij een eenvoudiger structuur en minder gecompliceerde computersystemen sneller vorderingen. Zij lopen hun achterstand op grotere organisaties dus in.

De geschatte kosten van het millenniumprobleem blijven stijgen. Begin april werd de raming verhoogd van 10 naar 15 a 20 miljard. Nu voorzien de onderzoekers kosten van ten minste 20 miljard, met “een uitloop naar boven'.

Evenals een half jaar geleden blijkt dat bepaalde sectoren duidelijk achterblijven met de aanpak van het probleem. Daartoe behoren met name de lagere overheden, de transportsector, landbouw en visserij en delen van de zorgsector.

Binnen de gezondheidssector bestaan grote verschillen in de mate waarin de aanpak van het probleem vordert. Ziekenhuizen boeken aanzienlijk meer vorderingen dan andere organisaties in de sector. Banken en verzekeraars lopen voorop.

Nog altijd wordt de blik te weinig buiten de organisatie gericht. Zo geeft slechts veertig procent van de ondervraagden aan dat ook aandacht wordt besteed aan de zogeheten ketenproblematiek, die optreedt doordat bedrijven voor een volledige oplossing van het probleem afhankelijk zijn van afnemers, toeleveranciers en andere partijen waarmee ze zaken doen.