Groningen alert op hoog water

De provincie Groningen heeft speciale maatregelen genomen in verband met de hoge waterstand. Door de vele regenval en de harde wind, waardoor spuien moeilijk gaat, is de waterstand in de provincie op sommige plaatsen meer dan een halve meter hoger dan normaal.

Het waterschap Noorderzijlvest is inmiddels begonnen met het vullen van zandzakken, maar noemt dit slechts een voorzorgsmaatregel. Gisteren maakte de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie bekend dat de schade voor boeren inmiddels is opgelopen tot zeker negentig miljoen gulden. (ANP)