Geheugenverlies

De heer Heldring maakt zich, zo valt op te maken uit zijn bijdrage van 23 oktober, ernstig zorgen over de kwaliteit van het onderwijs (in vergelijking met `vroeger`).

Dit gebrek aan kwaliteit zou mede het gevolg zijn van een soort van cultureel geheugenverlies, veroorzaakt door het overmatig gebruik van computers in het onderwijs. We hoeven immers niets meer uit het hoofd te leren en kunnen alles opzoeken.

Ik wil niet bestrijden dat het uit het hoofd leren van teksten nuttig kan zijn. Een intellectuele uitdaging is echter wat anders dan geheugentraining, waarbij het memoriseren doel op zich geworden is. Duitse naamvallen leren kan iedereen, maar in redelijk Duits een verhaal kunnen vertellen is iets heel anders.

Het onderwijs van `nu' probeert andere accenten te leggen. De zogenoemde Tweede Fase is daar een voorbeeld van. Het gaat hier juist om het vergroten van de intellectuele uitdaging. Leerlingen zullen meer zelf moeten doen en onderwijskrachten zullen zich meer met het leerproces moeten bemoeien. In het oude systeem stond de onderwijskracht centraal en niet de leerling.

Computers en Internet kunnen worden ingezet als hulpmiddel bij het leerproces, niet als vervanger van een docent of een boek met feitelijke informatie. Zoals iedereen weet heeft een computer een beter geheugen dan een mens.

Zo kan een mens, door gebruik te maken van dit excellente geheugen, de intellectuele uitdaging verder vergroten.

    • Reinard Maarleveld
    • Leraar Geschiedenis Rijnlands Lyceum Wassenaar