Experts bevestigen sporen zenuwgif

New York. Een groep van experts uit zeven verschillende landen heeft in een rapport aan de Veiligheidsraad laten weten dat er op koppen van Iraakse raketten wel degelijk sporen van het dodelijke zenuwgif VX zijn aangetroffen. Irak heeft steeds gezegd dat het niet in staat is om het zenuwgif, dat enige minuten na contact de dood tot gevolg kan hebben, in wapens te laden.

De proeven werden uitgevoerd in Amerikaanse, Zwitserse en Franse laboratoria. In juni maakte het Amerikaanse laboratorium al bekend dat het VX had aangetroffen. Het Franse laboratorium trof, aldus het rapport “een afbraakproduct van een zenuwgif' aan in een van de veertig monsters die werden onderzocht. Volgens Franse experts hoeft dit echter niet op VX te wijzen, maar kan het een restant zijn van een simpele ontsmettingsvloeistof. Amerikaanse specialisten zijn het daar echter niet mee eens omdat geen enkel commercieel schoonmaakproduct de aangetroffen chemicalien zou bevatten. In de Zwitserse proeven werden geen sporen van VX aangetroffen.

Volgens het rapport is het niet duidelijk wat er na de eerste testronde met de Amerikaanse monsters is gebeurd. Bij aanvullende tests werden sporen van een schoonmaakmiddel aangetroffen. Volgens Amerikaanse experts bewijst dit dat Bagdad geprobeerd heeft met de monsters, die na de eerste testronde in Iraakse handen zijn geweest te knoeien. (AP)