BLADEREN

THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS

Programma's die er op zijn gericht om bijstandsontvangers weer aan het werk te krijgen verhogen de deelname aan de arbeidsmarkt met zes procent. Dat blijkt uit een onderzoek dat drie jaar lang is uitgevoerd in Californie. Aan het experiment namen 17.677 mensen deel. De controlegroep bestond uit 5.114 personen. Het goede nieuws is dus dat arbeidsmarktbeleid helpt, mits het goed word uitgevoerd schrijft Robert Solow, Nobelprijswinnaar economie 1987, in de New York Review of Books. Het slechte is dat de vooruitzichten van bijstandsontvangers op de arbeidsmarkt somber zijn.

De auteur betoogt dat de herziening van de bijstandsregeling in de Verenigde Staten direct en indirect veel meer kost dan de voorstanders er van willen toegeven. Die kosten komen niet alleen ten laste van de instellingen die de hulpprogramma's uitvoeren, en van hun clienten maar ook van iedereen die werkt aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als de 1,75 miljoen bijstandsontvangers op de arbeidsmarkt verschijnen zullen de lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt met vijf procent omlaag gaan. Zelfs de voorstanders van de herziene regeling zullen niet de bedoeling hebben gehad, hoopt de auteur, om het leven van de werkende armen zo drastisch te verarmen.

Het is onmogelijk, concludeert hij om jezelf wijs te maken dat de gedwongen deelname van bijstandsontvangers aan de arbeidsmarkt meer is dan het slechter maken van een situatie die al slecht was. Hij pleit voor Melkertbanen op z'n Amerikaans en voor acceptatie van het verschijnsel dat veel bijstandsontvangers hun uitkering aanvullen met werk om hen een dragelijk leven te laten leiden, zeker als er kinderen bij zijn betrokken. Als de huidige situatie niet verbetert zal de bijstand uit het zicht verdwijnen. Politici en bestuurders zullen met trots wijzen op dalende statistieken. Zij die voor bijstand in aanmerking komen zullen op straat wonen.

The New York Review of books verschijnt eens per twee weken en is verkrijgbaar in de kiosk.

    • Herman Frijlink