Betuwelijn

Van Gent en Verhoef (NRC Handelsblad, 26 september) merken onder meer op dat de kans groot is dat verladers veelal voor het wegvervoer zullen blijven kiezen.

Een van de doelstellingen van het Betuwelijnproject is nu juist dit patroon te doorbreken. Samenlevingen in dit deel van de wereld worden steeds voller en drukker. Onze ruimtelijke ordening en ons leefmilieu staan onder zware druk. Het is duidelijk dat het uitgangspunt van vrije keuze van vervoer op den duur moeilijk te handhaven zal zijn. Heel veel meer van wat zich in grote hoeveelheden aandient en ver moet, zal in de toekomst per rail moeten worden vervoerd.

Betekent dit nu een onderschatting van de waarde van het wegvervoer? Zeker niet. Maar het wegvervoer zal zich moeten instellen op een ander takenpakket. De mogelijkheden voor samenwerking tussen weg en rail zijn legio. De meeste goederen gaan tegenwoordig per container of per vrachtwagenwisselbak. Dit zijn modulen die gemakkelijk over te laden zijn van wagon op vrachtwagen, of vice versa.

    • J.A. van den Bosch Harmelen