Belgrado haalt troepen massaal weg; NAVO-ultimatum doet af

In Kosovo worden massaal politie- en legertroepen van het strijdtoneel verwijderd. Daarmee tracht het bewind in Belgrado kennelijk te elfder ure te voldoen aan de eisen van de NAVO. Vandaag loopt het ultimatum van de NAVO Belgrado in de Kosovo-crisis af.

Op grond van het akkoord tussen president Slobodan Milosevic en de Amerikaanse gezant Richard Holbrooke moet Belgrado de eenheden van de speciale Servische politie en van het Joegoslavische leger terugtrekken in hun kazernes of naar plaatsen buiten Kosovo. De afgelopen weken heeft de NAVO vrijwel dagelijks geconstateerd dat het bewind in Belgrado zich niet aan dat deel van de afspraken hield.

Gisteren was voor het eerst overduidelijk sprake van een terugtrekking. Zeker vierduizend politiemannen en militairen verlieten Kosovo, zo wisten diplomaten ter plekke te melden. Duizenden anderen werden teruggetrokken in kazernes in Kosovo zelf. Op grond van de afspraken moeten de Serviers de politietroepen die na 28 februari naar Kosovo zijn gestuurd, terughalen en de aanwezigheid van politie-eenheden in de regio handhaven op het niveau van voor 28 februari. Talrijke controleposten en wegversperringen van de politie werden gisteren opgeheven of simpelweg verlaten. (Reuters AP, AFP)

De NAVO, zo voegt onze correspondent in Brussel hieraan toe, besluit vanavond wat ze doet met het zogeheten activeringsbevel voor luchtaanvallen waarvan het ultimatum vandaag afloopt. Daartoe maakt ze de balans op van wat Milosevic heeft gedaan om zijn beloftes na te komen. Er is keuze uit vier opties. De NAVO kan het activeringsbevel handhaven voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat NAVO-vliegtuigen in Italie klaar blijven voor interventie. Ze kan Belgrado ook een nieuw ultimatum stellen maar zo'n ultimatum - het derde in de Kosovo-crisis - zou aan kracht verliezen. Ze kan het activeringsbevel opheffen, maar dan is ook de druk op Milosevic verdwenen. Ten slotte kunnen ze overgaan tot luchtaanvallen maar dat lijkt niet waarschijnlijk.